Dyrektywa RoHS oraz WEEE

Oświadczenie firmy Pfannenberg dotyczące dyrektyw UE 2011/65/UE (RoHS) oraz 2012/19/UE (WEEE)

Firma Pfannenberg jest bardzo zaangażowana w ochronę środowiska.

Produkty sygnalizacyjne firmy Pfannenberg zostały objęte dyrektywą RoHs 2 22.07.2017r. Wszystkie produkty tej grupy spełniają wymagania dyrektywy.

Dla wszystkich pozostałych produktów Pfannenberg zgodność z dyrektywą jest wymagana do 22.07.2019r. Wiele produktów Pfannenberg już spełnia wymogi dyrektywy RoHs 2.

W odniesieniu do dyrektywy WEEE, niektóre grupy produktów Pfannenberg w dziedzinie B2B podlegają regulacjom europejskim. Pfannenberg Europe jest zarejestrowane pod numerem rejestracyjnym EAR DE 43 927 997.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: qm@pfannenberg.com

Hamburg, lipiec 2017