Oświadczenie Pfannenberg w sprawie minerałów z obszarów objętych konfliktami

W lipcu 2010 r. prezydent Obama podpisał ustawę Dodd-Frank, która poza kontrolą rynków finansowych zobowiązuje również firmy do angażowania się w aktywne unikanie stosowania minerałów z obszarów objętych konfliktami (§ 1502). Ustawa reguluje kwestie importu i stosowania minerałów pochodzących z obszarów Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiadujących. Metale, których dotyczy ta ustawa, to tantal, wolfram, cyna i złoto. Ta nowa ustawa narzuca spółkom notowanym na giełdzie w Stanach Zjednoczonych coroczny obowiązek ujawniania Komisji papierów wartościowych i giełd (SEC), czy produkty zostały pozyskane z jednego z wymienionych powyżej regionów lub zostały wytworzone z minerałów z obszarów objętych konfliktami.

Ta nowa regulacja weszła w życie 17 kwietnia 2011 r.

Będąc spółką prywatną, Pfannenberg nie podlega jej bezpośrednio. Mimo wszystko Pfannenberg pomoże klientom, którzy podlegają tej regulacji, wysyłając odpowiednim dostawcom ankietę na temat minerałów z obszarów objętych konfliktami oraz ich zgodności ze wspomnianymi przepisami, a także zachowa zapisy oświadczeń tych dostawców i zwrócone ankiety.

Wszystkie poprzednie weryfikacje łańcucha dostaw firmy Pfannenberg wskazują na brak odstępstw od wspomnianych regulacji. Dlatego też przyjmujemy, że produkty Pfannenberg nie zawierają żadnych ze wskazanych metali z wymienionych obszarów. Jeśli otrzymamy informacje wskazujące, że jest inaczej, od razu przekażemy tę informację dalej.

Ponadto zgodność z przedstawionymi regulacjami stanowi integralną część naszych warunków dostawy i jest ona sprawdzana podczas audytów dostawców.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: qm@pfannenberg.com