Rozporządzenia

Rozporządzenie REACH UE nr 1907/2006

Nowe rozporządzenie UE w zakresie chemikaliów zwane REACH (z ang. Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) zaczęło obowiązywać 1 czerwca 2007 roku.

Celem rozporządzenia jest zwiększona ochrona zdrowia ludzkiego oraz środowiska za pomocą lepszej i wcześniejszej identyfikacji nieodłącznych właściwości substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH jest najbardziej postępowym aktem z zakresu chemii na całym świecie, zgodnie z którym konkurencyjność przemysłu Unii Europejskiej powinna być zwiększona.

Zgodnie z REACH produkty, które dostarczamy, zostały sklasyfikowane jako pozycje wytwarzane. W odniesieniu do rozporządzenia REACH firma Pfannenberg jest uważana za użytkownika „dalszego”, ponieważ nasza firma nie produkuje żadnych z wymienionych w nim substancji.

W rezultacie to rozporządzenie nie dotyczy bezpośrednio firmy Pfannenberg, dlatego też nie podlega ona obowiązkowi rejestracji, opisanemu we wspomnianym rozporządzeniu.

Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi dostawcami wstępnymi, by upewnić się, że wszystkie substancje i podzespoły dostarczane naszej firmie odpowiadają specyfikacjom Rozporządzenia REACH (wynika to z warunków zakupu firmy Pfannenberg). Ostateczne oświadczenia nie są jeszcze całkowicie dostępne.

Z rozporządzenia wynika, iż dostawcy firmy Pfannenberg muszą nas „aktywnie” poinformować w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast poinformujemy o tym naszych klientów.

Stosując przedstawioną procedurę, firma Pfannenberg spełnia swoje obowiązki wynikające z nowego rozporządzenia REACH.

Oczywiście niezwłocznie poinformujemy naszych klientów, jeśli nie będziemy już mogli dostarczać obecnie wytwarzanych produktów ze względu na to rozporządzenie.

Mamy nadzieję, że dzięki temu oświadczeniu nasi klienci zyskają wystarczającą ilość informacji. Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiadać na indywidualne ankiety danego klienta ze względu na dużą zawiłość tematu. Dlatego też kierujemy Państwa do powyższego wyjaśnienia. Dziękujemy za zrozumienie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: qm(at)pfannenberg.com