Razem silniejsi

Podstawowe zasady zrównoważonej współpracy.

Skontaktuj się z nami

Firma Pfannenberg opracowała zasady kierownictwa, które stanowią ramy dla zrównoważonej współpracy. Skutkuje to wszechstronną, zorientowaną na przyszłość siecią kierownictwa, która umożliwia wszystkim pracownikom bycie kreatywnym oraz dostrzeganie nowych możliwości w ich codziennej pracy.

Niezbędny fundament opiera się na aktywnym postrzeganiu sytuacji, zajmowaniu stanowiska i jasnym komunikowaniu go. Od każdej osoby oczekuje się wzięcia odpowiedzialności za rozwój osobisty i rozwój wymaganych umiejętności.

Jednocześnie, aby działać w sposób zrównoważony, musi istnieć przestrzeń dla kreatywności i innowacji. Dostarczanie wartości jest jednak możliwe w dłuższej perspektywie tylko wtedy, gdy w proces podejmowania decyzji włączymy interesariuszy.

Kluczowe dla tych zasad jest ciągłe poszukiwanie sposobów przyczyniania się do dobrego samopoczucia siły roboczej. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć najlepsze rezultaty, traktując błędy jako naturalną i istotną część procesu.