Nasze zaangażowanie do przestrzegania rozporządzenia REACH

Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska.

Skontaktuj się z nami

Prawo UE REACH reguluje rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenia dotyczące chemikaliów od czerwca 2007 roku. W firmie Pfannenberg traktujemy te wymagania bardzo poważnie i dlatego niezawodnie wdrażamy je w naszej codziennej pracy do dnia dzisiejszego.

Naszym celem jest, aby identyfikacja substancji chemicznych używanych przez firmę Pfannenberg była jak najbardziej przejrzysta. Rozporządzenie REACH pomaga nam to wdrożyć. Jest to najbardziej zaawansowane prawodawstwo dotyczące chemikaliów na świecie.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH dostarczane przez nas produkty są klasyfikowane jako tzw. wyroby gotowe. Pfannenberg jest „kolejnym” użytkownikiem w rozumieniu rozporządzenia REACH, ponieważ nasza firma nie jest producentem wskazanych substancji.

Tym samym Pfannenberg w rzeczywistości nie jest bezpośrednio dotknięty tym rozporządzeniem i nie podlega oficjalnie obowiązkowi rejestracji opisanemu w rozporządzeniu.

Niemniej jednak zapewniamy, że wszystkie substancje chemiczne i komponenty dostarczane firmie Pfannenberg spełniają wymagania rozporządzenia REACH. Oznacza to, że z firmą Pfannenberg zawsze jesteś po bezpiecznej stronie. Razem przyczyniajmy się do poprawy ochrony środowiska i zdrowia poprzez konsekwentną identyfikację substancji chemicznych.