Oświadczenie na temat dyrektyw UE RoHs oraz WEEE

Więcej działań na rzecz zdrowia konsumentów i oszczędzania zasobów.

Skontaktuj się z nami

Wraz z wprowadzeniem dyrektyw RoHs i WEEE, zastosowanie mają specjalne warunki dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywy UE ograniczają stosowanie niebezpiecznych substancji i regulują koniec życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkty firmy Pfannenberg z zakresu techniki sygnalizacyjnej podlegają od 22.07.2017 r. dyrektywie RoHs II. W przypadku wszystkich innych produktów Pfannenberg rozporządzenie obowiązuje od 22.07.2019.

W odniesieniu do dyrektywy WEEE niektóre grupy produktów firmy Pfannenberg w obszarze B2B podlegają prawodawstwu europejskiemu.

Firma Pfannenberg Europe GmbH jest zarejestrowana pod numerem rejestracyjnym EAR: DE 43 927 997.

Wiele produktów firmy Pfannenberg jest zgodnych z wyżej wymienionymi dyrektywami. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o produkcie, skontaktuj się z nami.