Energooszczędność dla przyszłości: z nową green Series

Dzięki nowej Green Series naszych urządzeń DTI/DTS 6000 wyznaczamy zupełnie nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej.

Sam oblicz efektywność energetyczną

Jeśli chcesz uzyskać przegląd możliwych potencjalnych oszczędności dla Twojej aplikacji, użyj naszego kalkulatora efektywności energetycznej:

kalkulatora efektywności energetycznej

Co musisz wziąć pod uwagę podczas tej zmiany?

 • Urządzenia otrzymują nowy numer artykułu.
 • Instalacja mechaniczna nie zmienia się.
 • Konstrukcja została nieznacznie dostosowana, aby uzyskać lepszy przepływ powietrza.
 • Przyłącze elektryczne jest teraz umieszczone centralnie.
 • W przypadku serwisu, nowa jednostka może zastąpić starą.

Na jakie dokładnie jednostki wpłynie ta zmiana?

W marcu 2022 r. zmienimy wszystkie wersje następujących produktów na naszą nową Green Series:

 • DTS/DTI 6201
 • DTS/DTI 6301
 • DTS/DTI 6401
 • DTS/DTI 6501
 • DTS/DTI 6801

Centrum Pobierania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Green Series Flyer

 • polski
pdf 1,9 MB Do pobrania

Uproszczone przełączanie 400/460V

 • angielski
pdf 690 KB Do pobrania

Ogłoszenie dla partnerów

 • angielski
pdf 300 KB Do pobrania

Porównanie starych i nowych numerów artykułów

 • angielski
xlsx 24 KB Do pobrania

Karty produktów

 • angielski
pdf 1,7 MB Do pobrania

Modele 3D DTI/DTS 6201-6301 (STEP)

 • angielski
zip 5,8 MB Do pobrania

Modele 3D DTI/DTS 6401-6501 (STEP)

 • angielski
zip 7,3 MB Do pobrania

Modele 3D DTI/DTS 6801 (STEP)

 • angielski
zip 10 MB Do pobrania

Kontroler w skrócie

 • angielski
pdf 89 KB Do pobrania