Moduł łagodnego rozruchu

Moduł łagodnego rozruchu SSM2

Moduł umożliwia łagodny rozruch i ograniczenie dużych początkowych wartości prądu urządzeń pojemnościowych. Obejmuje to wszystkie urządzenia DC z kondensatorem wygładzającym na wprowadzeniu napięcia, bez względu na to, czy urządzenia te to sygnalizatory akustyczne czy lampy błyskowe. Moduł łagodnego rozruchu zapobiega przeciążeniu styków przekaźnikowych w czasie włączania urządzenia i przedwczesnemu aktywowaniu się wyłączników nadprądowych (np. w sterowniku PLC). Moduł jest dostępny jako zabudowana obudowa do montażu na szynie DIN lub w postaci już wbudowanej w różne urządzenia.

Dane techniczne

DaneModuł łagodnego rozruchu SSM2
Napięcie znamionowe24 V DC
Zakres roboczy18–30 V
Znamionowy pobór prądu1 A
Temperatura robocza–40 °C ... +50 °C
Temperatura przechowywania–40 °C ... +70 °C
Wilgotność względna90 %
Element odpowiedni do…Numer artykułu
Urządzenia DC41000000500

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 73 KB Do pobrania