WSPARCIE TECHNICZNE

Skorzystaj z naszej usługi wsparcia technicznego na całym świecie, niezależnie od tego, kto jest producentem posiadanego urządzenia. Począwszy od projektowania indywidualnych rozwiązań z zakresu zarządzania ciepłem, aż po kompleksowe audyty zakładów oraz usługi konserwacyjne, gwarantujemy długi okres sprawności maszyn i optymalizujemy efektywność energetyczną.

Cel jest jasny: maksymalna dostępność maszyny.

Nasze usługi zapewnią Państwu optymalną technologię sygnalizacyjną i zarządzanie ciepłem, niezależnie od producenta. Niezależnie od tego jakich produktów i instalacji stosowanych w celu zarządzania ciepłem oraz technologii sygnalizacyjnej wymagają Państwa zakłady, maszyny i budynki: dzięki naszemu kompleksowemu podejściu ukierunkowanemu na konsultacje zapewniamy, że wszystkie techniczne i ekonomiczne aspekty danego zastosowania zostaną wzięte pod uwagę, tak aby możliwe było osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa eksploatacyjnego (niezawodności), oszczędności energii oraz optymalizacji kosztów. Świadczymy niezależne i kompleksowe usługi doradcze, począwszy od indywidualnej koncepcji zarządzania ciepłem aż po idealnie wykonany projekt systemu sygnalizowania, uwzględniając przy tym wszystkie okoliczności występujące na miejscu; na przykład istniejące już urządzenia oraz odpowiednie warunki otoczenia, jak również niezbędne normy, dyrektywy i zatwierdzenia. Weryfikacja koncepcji zarządzania ciepłem lub technologii sygnalizacyjnej obejmuje przeprowadzenie kwalifikowanych audytów we współpracy z klientem. Dokumentujemy wnioski z takich audytów i pozwalamy im wpłynąć na analizę stosunku kosztów do korzyści, uwzględniając wymagane działania. Zyskują Państwo rozwiązanie, które jest dostosowane do Państwa wymogów we wszystkich szczegółach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, również jeżeli chodzi o obsługę eksploatacyjną. W tym zakresie oferujemy globalne wsparcie dostosowane do Państwa potrzeb:
• uruchomienie i konserwacja urządzeń wszystkich producentów,
• naprawy oraz zestawy części zamiennych,
• szkolenia.

Wykaz naszych wszystkich przedstawicieli ds. obsługi serwisowej na całym świecie znajduje się na tej stronie.

Informacje kontaktowe dla przedstawicieli ds. obsługi serwisowej na całym świecie.

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Informacje kontaktowe dla przedstawicieli ds. obsługi serwis

pdf 1,5 MB Do pobrania

Nasze usługi zapewnią Państwu optymalne rozwiązanie.

Niezależnie od tego, jakich produktów i instalacji stosowanych w celu zarządzania ciepłem oraz chłodzenia wymagają Państwa zakłady i maszyny: dzięki naszemu kompleksowemu podejściu ukierunkowanemu na konsultacje zapewniamy, że wszystkie techniczne i ekonomiczne aspekty danego zastosowania, jak i stosowane już przez Państwa rozwiązania z zakresu zarządzania ciepłem zostaną wzięte pod uwagę, tak aby możliwe było osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa eksploatacyjnego (niezawodności), oszczędności energii oraz optymalizacji kosztów.