εCOOL Air/Air Heat Exchangers from the PAI and PAS series

Results 3/3
Type Cooling performance Dimensions (HxWxD) Rated voltage CE EAC cURus
PAS 6133 65 937 x 410 x 199 115 V / 230 V
PAI 6133 933 x 410 x 199
PAI 6103 50
PAS 6073 35 937 x 410 x 199
PAS 6103 50
PAI 6073 35 933 x 410 x 199
PAI 6043 20 612 x 380 x 212 115 V / 230 V
PAS 6043 618 x 380 x 212
PAI 6173 85 1549 x 485 x 252 115 V / 230 V
PAI 6203 100
PAS 6173 85 1555 x 485 x 252
PAS 6203 100
available in preparation