Zarządzanie jakością oraz kwestiami środowiskowymi

Klient

Firma prowadzi swoją działalność w dziedzinie elektrotechniki dla przemysłu i interpretuje swoją rolę jako specjalisty, który uznaje swoją odpowiedzialność za zapewnianie swoim klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dochodowości. Będąc solidną firmą i dbając nieustannie o udoskonalanie produktów, by były jeszcze nowocześniejsze i lepsze jakościowo, a także współpracując blisko z klientami, firma stara się zyskiwać i utrzymywać zaufanie rynku.

Produkty

Wszystkie nasze produkty wytwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami. Jakość oraz cena odzwierciedlają zasady analizy wartości. Nie będziemy próbować czegokolwiek, co mogłoby zagrozić wysokiej jakości, po to, by uzyskać większą sprzedaż.

Nasi klienci uznają firmę Pfannenberg za kompetentnego partnera i będą zyskiwać na każdej transakcji biznesowej z nią zawartą.

Kapitał

Stała rentowność naszej firmy jest sprawą priorytetową. Potrzebujemy wolności, by samemu określić swoją przyszłość. Zyskowność będzie ważniejsza niż poszerzenie działalności firmy. Płynność będzie ważniejsza niż zyskowność.

Środowisko

Firma Pfannenberg uznaje za swój obowiązek ochronę środowiska. Produkty, procesy produkcyjne oraz świadczone usługi odzwierciedlają to poczucie odpowiedzialności. Celem jest aktywna, szeroko zakrojona i innowacyjna ochrona środowiska. Firma Pfannenberg usiłuje poprawić swoje dokonania w kwestii środowiska, stale rozwijając swój system zarządzania. Uznajemy, że jesteśmy zobowiązani zapewniać nasze dobre wyniki, nie zapominając o odpowiednich przepisach i regulacjach z zakresu środowiska. Dlatego też uregulowania prawne są uznawane za minimalne wymagania.
Unikamy zanieczyszczeń środowiska już na etapach początkowych na tyle, na ile to możliwe, i/lub ograniczamy je do minimum. Stosowanie nieskażonych i bezpiecznych dla środowiska produktów i procedur jest sposobem na to, by znacznie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Odpowiednie planowanie ma miejsce już na etapach opracowywania. Wzmożona i wszechstronna komunikacja pomiędzy kierownictwem, personelem oraz interesem publicznym gwarantuje wprowadzanie oraz udoskonalanie środków operacyjnej ochrony środowiska. 
W ten sposób firma Pfannenberg tworzy miejsca pracy z zabezpieczeniem na przyszłość i oczekuje od wszystkich swoich pracowników odpowiedzialności osobistej dla dobra klientów, firmy oraz wszystkich jej pracowników.