Zgłoszenie serwisowe

Nasze serwisy są dostępne na całym świecie. Nasz wykwalifikowany zespół serwisowy jest dostępny zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebujesz. Chętnie pomożemy w przypadku jakichkolwiek Twoich próśb związanych z serwisem.

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać swoją prośbę.

Twoje korzyści:

  • Wszelkie zdjęcia, etykiety danych lub pliki można przesłać bezpośrednio do nas. W wielu przypadkach jest to klucz do uzyskania szybkiego wsparcia!
  • Otrzymasz natychmiast potwierdzenie z numerem zgłoszenia jako numerem referencyjnym.
  • Jeden z naszych przedstawicieli serwisowych skontaktuje się z Tobą bezpośrednio w ciągu jednego dnia roboczego.

We want to support you quickly and professionally! Please help us with this and fill out the form comprehensively.

Video: How to pose a Service Request

Zwroty gwarancyjne

Zwrot produktów w ramach gwarancji musi nastąpić w obowiązującym okresie gwarancyjnym. Jeśli nasz Dział Wsparcia Technicznego ustali, że konieczna jest wymiana produktu, zamiennik zostanie wysłany w jak najszybszym czasie, a rachunek klienta zostanie obciążony zgodnie ze standardowymi warunkami płatności firmy Pfannenberg. Po zakończeniu analizy zwrotu zostanie wystawiony kredyt, jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie uznane.

Zwroty nieobjęte gwarancją

Jeśli klient zamierza przesłać do naprawy produkt, którego okres gwarancyjny upłynął lub z powodu uszkodzenia nieobjętego gwarancją, firma Pfannenberg wystawi SRO naprawy i poinformuje klienta o szacunkowych kosztach naprawy. Po jego zatwierdzeniu klient wystawi firmie Pfannenberg zlecenie na szacunkowy koszt naprawy. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z transportem, ubezpieczeniem, cłem i innymi podobnymi opłatami za wszystkie produkty zwracane z przyczyn nieobjętych gwarancją.  Klient musi upewnić się, że produkt został odpowiednio zapakowany. Produkty wysyłane do firmy Pfannenberg za pobraniem zostaną odrzucone.

Koszty transportu

Za uszkodzenia przesyłki wynikające z niewłaściwego opakowania odpowiada klient. Po przeprowadzeniu naprawy firma Pfannenberg zwróci produkt przesyłką opłaconą w przypadku elementów objętych gwarancją. W przypadku zastosowania dowolnej innej metody wysyłki klient zapłaci wynikłą z tego różnicę ceny. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją klient będzie odpowiedzialny za wysyłkę i obsługę produktu. Numer SRO musi być wyraźnie oznaczony na zewnątrz opakowania. Produkty wysłane do firmy Pfannenberg bez ważnego numeru SRO nie zostaną przyjęte.

Dział Serwisu skontaktuje się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia.

Uwaga: Firma Pfannenberg zastrzega sobie prawo do utylizacji produktów, które zostały przekazane firmie Pfannenberg do naprawy, ale które pozostają nieodebrane w ciągu 30 dni po wysłaniu przez firmę Pfannenberg trzeciego i ostatecznego powiadomienia do klienta, że naprawa została zakończona lub że taka naprawa nie może być wykonana. Wymienione zużyte części stają się własnością firmy Pfannenberg. Wymienione zużyte części stają się własnością firmy Pfannenberg. Żądanie numeru SRO od firmy Pfannenberg oznacza, że klient wyraził zgodę na niniejsze warunki firmy Pfannenberg.