Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony danych osobowych w Pfannenberg Europe GmbH

Witamy na naszej stronie i dziękujemy za zainteresowanie. Ochrona Państwa danych osobowych i prywatności podczas przeglądania naszej strony internetowej ma dla nas bardzo duże znaczenie. W związku z tym chcemy poinformować Państwa o zakresie przetwarzania tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści niniejszych informacji. Dlatego też zalecamy, aby czytać je ponownie w regularnych odstępach czasu.

1. Administrator

Administratorem ds. przetwarzania danych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest:

Pfannenberg Europe GmbH

Werner-Witt-Straße 1

D-21035 Hamburg

telefon: +49 40 / 7 34 12 - 0

faks: +49 40 / 7 34 12 - 101

e-mail: info@pfannenberg.com

2. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez administratora ds. przetwarzania danych:

Pfannenberg Europe GmbH

Datenschutzbeauftragter (Inspektor ochrony danych)

Werner-Witt-Str. 1

21035 Hamburg

e-mail: dataprotection@pfannenberg.com

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do sposobu obchodzenia się z danymi użytkowników strony internetowej zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych. Dane te są przez nas przetwarzane jedynie w zakresie dopuszczanym prawnie i niezbędnym do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej anonimowo. Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę jedynie w celach informacyjnych, wówczas nie gromadzimy żadnych danych osobowych. Wyjątek stanowią dane przekazywane automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową, które są niezbędne do umożliwienia wejścia na stronę oraz do uzyskania informacji, które otrzymujemy na podstawie używanych przez nas plików cookies.

a. Wejście na naszą stronę internetową

Korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z czasowym zapisywaniem w pliku dziennika danych, które są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę; dane te są rejestrowane bez Państwa udziału i usuwane najpóźniej po upływie 26 miesięcy, ale już po jednym dniu maskowane poprzez usunięcie ostatnich trzech cyfr adresu IP:

 • adres IP komputera, za pomocą którego następuje łączenie ze stroną internetową;
 • data i godzina wejścia na stronę;
 • nazwa i URL otwieranego pliku;
 • adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie;
 • system operacyjny Państwa komputera oraz nazwa przeglądarki;
 • nazwa dostawcy usług internetowych.

Powyższe dane są gromadzenie i przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne do wyświetlania strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika jest zapisywany na czas trwania sesji. Zapisanie zamaskowanego adresu w pliku dziennika zapewnia prawidłowe działanie strony internetowej. Dane te wykorzystujemy ponadto do optymalizowania strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (np. do ochrony przed atakami hakerskimi). Cel ten wynika z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Danych tych nie łączymy z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Czasowe gromadzenie danych związanych z udostępnianiem strony internetowej jest wymagane do jej prawidłowego działania. W związku z tym nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykraczającemu poza ten zakres zapisywaniu danych w plikach dziennika.

b. Formularze kontaktowe

Przetwarzamy przekazane przez Państwa dane (np. poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub drogą mailową) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz nawiązaniu indywidualnego kontaktu, jeśli wyrazili Państwo taką chęć. Użytkownicy udostępniają te dane dobrowolnie. Zakres danych gromadzonych za pośrednictwem formularza kontaktowego wynika z jego treści. Zapisane w ten sposób informacje wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do realizacji odbieranych przez Państwa usług oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do zarządzania relacjami z klientem oraz prowadzenia badań marketingowych (anonimowe, wewnętrzne analizowanie profilu klientów) – nasze uzasadnione interesy polegają na dostosowywaniu usług do potrzeb użytkowników, a także dbaniu o zadowolenie użytkowników i klientów.

c. Newsletter

Poniższe wiadomości informują o treści newslettera, procedurze zapisu i rozsyłania oraz o prawie do rezygnacji. Zapisując się do grona odbiorców newslettera, wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane metody.

 • Treść newslettera: Treść naszego newslettera sugeruje formularz zgłoszeniowy; głównie będziemy przesyłać Państwu informacje dotyczące ofert produktowych i terminów targów.
 • Procedura double-opt-in i rejestrowanie danych: Zapisanie do newslettera odbywa się z wykorzystaniem tzw. metody double-opt-in. Oznacza to, że po zapisaniu się otrzymują Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu adresów e-mail innych osób. Zapisy do grona abonentów newslettera są rejestrowane aby móc zgodnie z wymaganiami prawnymi udowodnić, że proces rejestracji miał miejsce. W związku z tym zapisywana jest godzina zgłoszenia oraz potwierdzenia, a także adres IP. Rejestrowane są również zmiany Państwa danych, które są zapisane u dostawcy poczty elektronicznej.
 • Dane zgłoszeniowe: Aby zapisać się do newslettera. wystarczy podać swoje dane kontaktowe.
 • Jeśli wyrazili Państw zgodę na otrzymywanie newslettera, używamy Państwa danych osobowych (np. nazwiska i adresu e-mail) wyłącznie do regularnego dostarczania naszego newslettera.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych w związku z rozsyłaniem newslettera i stosowaniem personalnej formy grzecznościowej jest:
 1. Jeśli otrzymaliśmy od Państwa zgodę zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; ponadto do świadczenia przez nas usługi dostarczania newslettera art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Jeśli udostępnili nam Państwo swój adres e-mail podczas zakupu towarów lub usług albo jeśli przesyłamy Państwu spersonalizowane reklamy, co należy do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z § 15 ust. 3 TMG (niemiecka ustawa o telemediach) oraz § 7 ust. 3 UWG (niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji); nasz prawnie uzasadniony interes opiera się na interesach ekonomicznych związanych z podejmowaniem działań marketingowych i tworzeniu reklam spersonalizowanych.
 3. Rezygnacja – w dowolnej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, czyli wycofać swoją zgodę. Link umożliwiający rezygnację z otrzymywania newslettera zawsze znajduje się na jego końcu. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów możemy przechowywać adresy e-mail użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymywania newslettera do trzech lat, zanim usuniemy je z bazy abonentów – ma to na celu udowodnienie wyrażonej w przeszłości zgody.
 4. Rejestrowanie procedury zgłoszeniowej odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym celem jest oferowanie przyjaznej użytkownikom i bezpiecznej usługi dostarczania newslettera, która zarówno wspiera nasz interes ekonomiczny, jak i spełnia oczekiwania użytkowników, a ponadto pozwala nam na potwierdzenie otrzymania od nich zgody.

d. Wysyłanie aplikacji

Poprzez naszą stronę internetową można odpowiedzieć na oferty pracy w grupie Pfannenberg. Dane osobowe, które zostały nam udostępnione w ramach procesu rekrutacji są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO wyłącznie do przeprowadzenia rekrutacji. Dane te są przez nas traktowane w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa.

Dane zawarte w przesłanych za pośrednictwem strony internetowej aplikacjach są przekazywane tym spółkom koncernu, które prowadzą rekrutację.

Dane osobowe aplikujących osób są dostępne dla pracowników przeprowadzających procedurę rekrutacyjną. Aby aplikacja została uwzględniona, należy podać wszystkie dane z pól obowiązkowych. Jeśli dane te nie zostaną nam udostępnione, nie można wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli nie zgłoszono prośby o usunięcie danych, po zakończeniu procesu rekrutacji są one przez nas przechowywane nie dłużej, niż 6 miesięcy. Jeśli chcielibyśmy zatrzymać aplikację na dłużej, ponieważ profil kandydata odpowiada stanowisku, na które rekrutacja prowadzona będzie w późniejszym okresie, wówczas pisemnie prosimy go o udzielenie zgody.

Jeśli kandydat pozytywnie przejdzie proces rekrutacji, jego dane będą przez nas przechowywane przez cały okres zatrudnienia.

e. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Rejestracja na naszej stronie daje możliwość korzystania z jej dodatkowych funkcji. Podane w tym celu dane są przez nas wykorzystywane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b RODO oraz artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO wyłącznie w celu udostępnienia funkcjonalności, ofert i usług dostępnych po zarejestrowaniu. W przypadku wprowadzania istotnych zmian, takich jak zakres oferty, lub też w przypadku zmian technicznych wykorzystujemy podany podczas rejestracji adres e-mail, aby Państwa o tym poinformować.  Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje udostępnianie dopasowanych ofert i usług na wysokim poziomie, a także dbanie o relacje z użytkownikami i klientami.

f. Przetwarzanie danych klientów i danych zawartych w umowach

Podstawą gromadzenia, przetwarzania i korzystania przez nas z danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile są one wymagane do uzasadnienia, ustalenia treści lub zmian stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane związane z użytkowaniem) są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane na tej samej podstawie prawnej, w zakresie koniecznym do umożliwienia użytkownikowi korzystanie z usługi lub do pobrania za nią opłaty. Szczegółowe regulacje są zawarte w poszczególnych ofertach i umowach.

4. Przekazywanie danych podmiotom trzecim / odbiorcy danych

Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim. Jeśli dane są sporadycznie przekazywane dalej, w szczególności na podstawie art. 6 ust 1 lit. b lub f RODO (np. firmom z branży IT udostępniającym serwery, obsługującym listy mailingowe lub oferującym systemy CMS), odbywa się to z zachowaniem zasad największej poufności. Nasi partnerzy składają pisemne oświadczenie zgodne z wytycznymi RODO i mogą wykorzystywać przekazane dane tylko do ustalonych celów. Gdyby chcieli Państwo uzyskać informację o tym, z usług których firm korzystamy, po otrzymaniu takiego zapytania prześlemy stosowną listę.

5. Cookies

Aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Państwa wygodniejsze i dostosowane do indywidualnych preferencji oraz aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji (np. wyboru języka), zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO stosujemy tzw. pliki cookies. Nasz prawnie uzasadniony interes związany ze stosowaniem plików cookies polega na bezpiecznym, zoptymalizowanym i wydajnym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są używane?

Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, aby umożliwić nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszej stronie (ciasteczka stałe).

Można tak ustawić przeglądarkę, aby otrzymywać informację o instalowaniu plików cookies i każdorazowo decydować o ich akceptacji lub też zrezygnować z instalowania plików cookies w niektórych przypadkach bądź zawsze. W przypadku braku zgody na zainstalowanie plików cookies działanie naszej strony może zostać ograniczone.

Jak można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

Zmieniając opcje/ustawienia swojej przeglądarki można indywidualnie określić, w jakim zakresie pliki cookies mają być zapisywane na urządzeniu końcowym.

Poniżej znajdują się wskazówki postępowania dotyczące najpopularniejszych przeglądarek na przykładzie Internet Explorer. Dalsze instrukcje można uzyskać na stronie producentów poszczególnych przeglądarek.

Jeśli chcą Państwo zezwolić na zapisywanie plików cookies tylko dla niektórych stron internetowych – w tym wypadku naszej witryny – należy wykonać następujące kroki (np. w przeglądarce Internet Explorer):

 1. Wybrać na pasku menu funkcję „Narzędzia”.
 2. W wyświetlonym menu kliknąć na „Opcje internetowe”, a następnie na „Prywatność”.
 3. Kliknąć na pole „Witryny”.
 4. Wprowadzić adres  https://www.pfannenberg.com, po czym kliknąć „Zezwalaj”.
 5. Na zakończenie zatwierdzić klikając „OK”.

W przypadku braku zgody na używanie plików cookies, można je więc zablokować ich zapisywanie w przeglądarce. Nie można wykluczyć, że nie wpłynie to negatywnie na działanie naszej strony internetowej. 

6. Korzystanie z Google Analytics

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO niniejsza strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW udostępnianego przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Pochodzące z plików cookies dane o sposobie korzystanie z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na zlokalizowany w USA serwer Google i tam zapisywane. Ta strona internetowa korzysta z maskowania adresów IP, a usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp” ("analytics.js"), aby umożliwić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. IP-masking). Dlatego Google zazwyczaj skraca Państwa adres IP już w krajach członkowskich UE i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sytuacje, gdy na zlokalizowany w USA serwer Google przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany, należą do wyjątków. Na zlecenie podmiotu udostępniającego te informacje Google korzysta z nich w celu przygotowywania analiz i raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia na rzecz podmiotu udostępniającego innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i sieci.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i wydajnym zarządzaniu stroną internetową.

Bez Państwa pisemnej zgody dane przetwarzane przez Google nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne ze względu na wymogi prawne.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach korzystania przez nas z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi pochodzącymi z Google. W ustawieniach przeglądarki można zablokować instalowanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z niektórych dostępnych na naszej stronie internetowej funkcji może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu przez Google danych związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP), które pochodzą z plików cookies, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout; .

Zamiast wtyczki lub w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych klikając na poniższy link można zainstalować tzw. opt-out cookie, które w przyszłości zapobiegnie na tej stronie rejestrowaniu danych przez Google Analytics (opt-out cookie działa tylko w tej przeglądarce i tej domenie; jeśli pliki cookies w tej przeglądarce zostały usunięte, należy ponownie skorzystać z poniższego linku): Wyłącz usługę Google Analytics na stronie www.pfannenberg.com

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics oraz ochrony danych).

7. Media społecznościowe i inni dostawcy stanowiący strony trzecie

Wszystkie wymienione poniżej usługi są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na optymalizowaniu użyteczności oferty dla poszczególnych użytkowników naszej strony internetowej oraz na ewentualnym łączeniu naszych działań marketingowych z usługami poszczególnych dostawców.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, aby wizyta na naszej stronie była przez danego dostawcę przyporządkowywana do Państwa konta w serwisie danego dostawcy, a ponadto chcą Państwo uniemożliwić lub ograniczyć możliwość gromadzenia danych przez poszczególnych dostawców, prosimy o wylogowanie się z danego serwisu.

a. Polityka prywatności regulująca korzystanie z serwisu LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Usługodawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas otwierania każdej z naszych stron, na której zainstalowano funkcje udostępniane przez LinkedIn, następuje łączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację, że nasza strona została odwiedzona z Państwa adresu IP. Klikając przycisk LinkedIn „Poleć” i pozostając zalogowanym na koncie LinkedIn użytkownik umożliwia LinkedIn powiązanie wizyty na naszej stronie z jego kontem użytkownika. Informujemy, że jako operator strony internetowej nie znamy treści ani sposobu wykorzystania przekazywanych LinkedIn danych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

b. Polityka prywatności regulująca korzystanie z serwisu Xing

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Usługodawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Podczas otwierania każdej z naszych stron, na której zainstalowano funkcje udostępniane przez Xing, następuje łączenie z serwerami Xing. Zgodnie z naszą wiedzą nie jest to związane z zapisywaniem danych osobowych. Z pewnością nie następuje rejestrowanie adresu IP ani sposobu korzystania ze strony.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych i Xing Share-Button można znaleźć w polityce prywatności Xing pod adresem www.xing.com/app/share

c. Polityka prywatności regulująca korzystanie z serwisu YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek należącego do Google serwisu YouTube. Serwis jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podczas odwiedzin na jednej z naszych stron, na której zainstalowano dowolną wtyczkę YouTube, następuje łączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informacje, która z naszych stron została odwiedzona.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, serwis YouTube może bezpośrednio przyporządkować jego aktywność do posiadanego konta. Można temu zapobiec wylogowując się się z konta YouTube.

Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy

d. Korzystanie z Google Fonts

Aby możliwe było wyświetlanie zewnętrznych formatów pisma przez Google Fonts, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA uzyskuje dostęp do danych osobowych klientów. W celu prawidłowego wyświetlania zewnętrznych formatów pisma ta strona korzysta z Google Fonts. Dzięki temu formaty pisma są udostępniane przez Google. Gdy klient otwiera naszą stronę internetową, odpowiedni format pisma jest zapisywany w pamięci przeglądarki, aby teksty i krój czcionki na stronie były prawidłowo wyświetlane.

W tym celu podczas korzystania z naszej strony internetowej na serwer Google Inc. przesyłane są typowe informacje, głównie adres IP klienta i adres URL wcześniej odwiedzanej strony.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google policies.google.com/privacy.

Bez pisemnej zgody klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne ze względu na wymogi prawne.

Informacja dotycząca ww. usług świadczonych przez Google LLC (także YouTube): Użytkownik konta Google może sam zdecydować, które zdarzenia mają być zapisywane na ich koncie. Zdarzenia te można znaleźć wchodząc na Google ->Ustawienia -> Dane osobowe i prywatność, sekcja: Transparentność i wybór: https://www.google.com/policies/privacy/#infochoices

8. Prawa osób, których dotyczy przetwarzanie danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do zapisanych przez nas danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia poprawnych danych, które zostały przez nas zapisane, zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia zapisanych przez nas danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia lub rezygnacji z przetwarzania danych swoich osobowych, zgodnie z art, 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do wycofania wyrażonej wcześniej zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt przez podane kanały.

9. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które jest dokonywane przez nas lub osoby trzecie na podstawie uzasadnionych interesów, o ile jest to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją lub też sprzeciw ten dotyczy ogólnego, jak i spersonalizowanego marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku przysługuje Państwo prawo do sprzeciwu ogólnego, bez wymogu podawania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciwu, prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dataprotection@pfannenberg.com lub o skontaktowanie się inną drogą z administratorem danych (por. punkt 1).

10. Ogólne informacje dot okresu przechowywania danych osobowych

Długość okresu, przez który przechowujemy Państwa dane, jest zależna od celu ich przechowywania. Zasadniczo usuwamy Państwa dane, jeśli nie są one już konieczne do realizacji celu ich przechowywania, za wyjątkiem sytuacji, gdy usunięcie danych jest sprzeczne z ustawowym obowiązkiem archiwizacji danych.

11. Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Państwa danych, zwłaszcza przed ich utratą, modyfikacją czy też nieuprawnionym dostępem. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są systematycznie dostosowywane do postępujących zmian technologicznych.

12. Ustawowy lub umowny wymóg podania danych osobowych

Nie są Państwo związani ustawowym ani umownym obowiązkiem do udostępniania nam swoich danych. Zwracamy jednak uwagę na to, że udostępnienie niektórych danych jest konieczne do korzystania z funkcjonalności oferowanych na naszej stronie internetowej. Aby móc wyświetlać tę stronę w Państwa przeglądarce, potrzebujemy np. Państwa adresu IP.

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Stan na: październik 2018