Klimatyzatory serii DTS, DTI i DTT.

Urządzenia serii DTI i DTS spełniają wszystkie wymagania dotyczące montażu z częściowym wbudowaniem (DTI) oraz montażu z boku szafy (DTS) w przypadku każdego rozmiaru szafy.

Klimatyzatory do montażu dachowego (DTT) zapewniają niespotykany poziom bezpieczeństwa dzięki innowacyjnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem i można je montować w najbardziej ograniczonych przestrzeniach.

Wprowadzenie klimatyzatorów εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Wycięcie kompatybilne z wymiennikami ciepła P/P oraz P/W εCOOL.

Standard przyszłości

Z takim zakresem produktów firma Pfannenberg odpowiada na rosnące wymagania użytkowników oraz na rosnącą świadomość kwestii dotyczących klimatu. Stworzenie serii εCOOL ma na celu osiągnięcie jak największej opłacalności przy jednoczesnym utrzymaniu jak najlepszej wydajności.

Optymalny poziom efektywności energetycznej.

W serii εCOOL dostrzec można ogromny skok w rozwoju w porównaniu z innymi wypróbowanymi i przetestowanymi jednostkami DTI/DTS, zwłaszcza w kwestii efektywności energetycznej.

Specjalnie opracowane podzespoły w połączeniu z inteligentną elektroniką najnowszej generacji