Siła innowacji

Tworzenie zrównoważonego rozwoju dzięki innowacyjnym patentom.

Skontaktuj się z nami

Codziennie działamy w sposób zrównoważony, oszczędzając zasoby dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Ważny wkład wnoszą innowacyjne produkty, które są bardziej zasobooszczędne i uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju na jak najwcześniejszym etapie procesu produkcyjnego.

Wraz z rozwojem nowoczesnych produktów i rozwiązań wychodzimy naprzeciw wymagającym wymaganiom przemysłu. Z tego powodu regularnie inwestujemy dużą część naszych obrotów w badania i rozwój.

Zarejestrowaliśmy już ponad 190 patentów i każdego roku zwiększamy naszą innowacyjność dzięki nowym patentom. Coraz większe znaczenie ma efektywność energetyczna produktów i inteligentne tworzenie sieci.