Konserwacja

Utrzymanie. Doskonałe zapobieganie.

Najwyższej jakości podzespoły są zawsze narażone na zużycie, którego nie da się uniknąć. Dlatego też zalecamy regularne kontrolowanie optymalnego działania jednostek i podzespołów.

W zależności od zastosowania, konserwacja przeprowadzana raz czy dwa razy w roku wystarcza, aby zapewnić większą niezawodność oraz znacznie wydłużyć okres eksploatacji maszyny.

Zwiększona niezawodność i nie tylko.

Nasze usługi konserwacyjne mogą przynieść Państwu korzyści na wiele sposobów. Nasi wyszkoleni technicy mogą przyjechać do Państwa zakładu i zweryfikować stosowane obecnie oprogramowanie pomiarowe i sterujące, sprawdzić działanie poszczególnych jednostek i w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie korekty. Oprócz tego mogą oni udzielić Państwu wsparcia przy czyszczeniu urządzenia, przeglądzie oraz dalszej konserwacji w celu zoptymalizowania pracy zakładu oraz procesu produkcji.

Umowy serwisowe można połączyć z przedłużeniem gwarancji. Nasz personel serwisowy opracuje we współpracy z Państwem model dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.

Utrzymanie obejmuje:

  • Sprawdzenie podstawowych funkcji agregatu.
  • Przegląd i wymianę części eksploatacyjnych.
  • Przeprowadzenie niezbędnego czyszczenia.
  • Ponowne wyregulowanie modułów sterowania i modułów regulacyjnych.
  • Zapewnienie narzędzi i przyrządów pomiarowych.
  • Sporządzenie protokołu konserwacji i wskazanie, które części mogą być konieczne do przeprowadzenia konserwacji.

Get in touch with us: Contact Form