Szkolenia serwisowe

Standardowo nasze szkolenie serwisowe obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ogólne informacje na temat technologii chłodniczej (obiegi, podzespoły, procesy funkcjonalne).
  • Klimatyzator – bezpośrednio w związku z zastosowaniem klienta.
  • Uruchomienie klimatyzatora oraz instalacji klienta.
  • Symulowanie usterek, wykrywanie usterek.
  • Usuwanie usterek podczas uruchomienia.
  • Informacje na temat nawiązywania kontaktu w przypadku usterki. Informacje dotyczące procesów roboczych oraz przepływu dokumentacji w przypadku wystąpienia problemu.

Get in touch with us: Contact Form