EPLAN P8 Macros...

dla klimatyzatorów, wentylatorów filtrujących, grzejników, termostatów, higrostatów, wymienników ciepła powietrze/powietrze oraz wymienników ciepła powietrze/woda firmy Pfannenberg.

Celem jest proste i bezpieczne włączenie rozwiązań firmy Pfannenberg do Państwa projektów EPLAN. Makra te zawierają jedynie standardowe produkty katalogowe. Prosimy o kontakt w przypadku urządzeń z opcjami specjalnymi.

Uwaga: Dostępne dane EPLAN zostały skompilowane przez Pfannenberg z wielką dbałością i są dostępne bezpłatnie. Pobierając pliki, wyrażacie Państwo zgodę na to, iż firma Pfannenberg GmbH zrzeka się odpowiedzialności za poprawność, kompletność, aktualność oraz stosowność danych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody wynikające z pobierania bądź instalowania danych w systemach zewnętrznych, zwłaszcza za uszkodzenie ciała, szkody fizyczne lub straty ekonomiczne, które są powiązane bezpośrednio bądź pośrednio – jako szkody następcze – z korzystaniem z tych danych. Dostarczając takie dane, firma Pfannenberg GmbH nie przyjmuje dalszych zobowiązań. Należy zwrócić uwagę, iż nazwy oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, jak również nazwy marek wspomnianych firm są zazwyczaj chronione marką, patentem bądź znakiem towarowym.

Obszar ten będzie dostępny po zalogowaniu do portalu My Pfannenberg lub bezpłatnej rejestracji.