Oprogramowanie εCOOL-Plant

Nowe oprogramowanie εCOOL-Plant można pobrać bezpłatnie. Oprogramowanie to umożliwia łatwe połączenie urządzenia za pomocą standardowego kabla USB, typu A/B, do klimatyzatora εCOOL (tylko wersja z kontrolerem wielourządzeniowym Multi Controller). Ponadto wersja εCOOL-Plant 2.x jest nowsza niż wymagany adapter USB-TTL.

εCOOL-Plant 2.1 (for all units bought 2017 until today)

  • DTT 6000 o numerze części 1325xxxx
  • DTI/DTS 6000 od SN1614….

εCOOL-Plant 1.5 (older units bought before 2017)

  • DTT 6000 o numerze części 1321xxxx
  • DTI/DTS 6000 do SN1613….
  • DTI/DTS 7000
  • DTI/DTS 9000

Obszar ten będzie dostępny po zalogowaniu do portalu My Pfannenberg lub bezpłatnej rejestracji.