Konwerter TTL-USB

Konwerter TTL-USB Premium

Adapter interfejsu służący do podłączania klimatyzatorów Pfannenberg do komputerów.
Do komunikacji wymagane jest oprogramowanie εCOOL-Plant w wersji 2.0 albo nowszej.

W celu pobrania należy się bezpłatnie zalogować/zarejestrować na stronie MyPfannenberg.

Odpowiednie dla ... Numer artykułu
DTI/DTS/DTT 6000 18310000004