Wewnętrzny deflektor przepływu powietrza

Wewnętrzne urządzenie zmiany kierunku powietrza
Odpowiednie dla ... Numer artykułu
DTI/DTS 9241–9841 18300000201
DTI/DTS 6201–6801 18300000201
DTI/DTS 6X1E, DTI/DTS 6X2E 18300000201

Wewnętrzne odprowadzenie powietrza

Kieruje zimne powietrze w prawą lub w lewą stronę.

Odpowiednie dla ... Numer artykułu
DTI/DTS 9241–9841 18300000141
DTI/DTS 6201–6801 18300000141
DTI/DTS 6X1E, DTI/DTS 6X2E 18300000141