Kompaktowe rozwiązania dla określonych zastosowań dotyczących chłodzenia procesów technologicznych w środowisku przemysłowym

W przemyśle dostrzec można tworzenie się nowego trendu: coraz więcej użytkowników patrzy obecnie bardziej na rozwiązania systemowe niż na same chillery dobrane do ich wymagań dotyczących chłodzenia procesów technologicznych. Rozwiązania te obejmują np. wymienniki ciepła powietrze/woda oraz konkretne chillery dla danego zastosowania. Chłodzą one cały zestaw za pomocą zamkniętego obiegu wody i zapewniają znaczne korzyści w porównaniu do tradycyjnego podejścia, np. chłodzenia powietrzem otoczenia.

Firma Pfannenberg stworzyła raport specjalny dotyczący tej kwestii, który jest dostępny online.

Aby uzyskać dostęp do obszaru pobierania, prosimy o zalogowanie się.