Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Optyczne i akustyczne urządzenia sygnalizacyjne z serii Ex firmy Pfannenberg można stosować w atmosferach zawierających gazy i pyły palne. Oznacza to możliwość wykorzystania w strefach 0, 1 i 2, jak również strefach 20, 21 i 22.