Produkty stworzone z myślą o warunkach ekstremalnych.

Typ Drgania i
wstrząsy
Większa
odporność
na uderzenia
Stopień ochrony
IP ≥66
Nieprzepuszczalność
dla wody morskiej
Odporność na
działanie UV
–40 °C +55 °C
Sygnalizatory akustyczne PATROL
PA 1, PA 5, PA 10, PA 20
+ + + + o + +
Sygnalizacja łączona PATROL
PA X 1-05, PA X 5-05
+ + + + o + +
Sygnalizatory akustyczne DS
DS 5, DS 10
+ + + + + + +
Lampy błyskowe PYRA
PY X-S-05
+ + + + o + +
Lampy błyskowe PMF
PMF 2020
+ o o + +
Lampy błyskowe WBL/WBS, ABL/ABS
WBL/WBS, ABL/ABS
+ o o + + +
Lampy błyskowe WBLR/WBSR
WBLR/WBLS
+ o o + o + +
Lampy błyskowe CWB Ex-ATEX
CWBL/CWBS
+ + + + + + +

+ zalecane

– niezalecane

o możliwe do stosowania