Odporność na pył i wodę: urządzenia sygnalizacyjne o klasie ochrony IP 66 (i wyższej).

Urządzenia sygnalizacyjne działają w bardzo trudnych warunkach otoczenia w branży budowlanej i leśnej, podczas produkcji szkła, tworzyw sztucznych, środków farmaceutycznych, jak również w wielu sektorach branży spożywczej.

Wszędzie tam, gdzie może dojść do rozpadu surowca, powstania pyłu, oparów lub pary, jak również w obszarach roboczych i produkcyjnych regularnie czyszczonych wodą, urządzenie sygnalizacyjne muszą być chronione przed wynikaniem obcych przedmiotów.

Nasze urządzenia sygnalizacyjne o klasie ochrony IP 66 (i wyższej) spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi takich obszarów zastosowań. Są całkowicie odporne na pył oraz na zalanie i narażenie na strumienie wody pod ciśnieniem. Ich wydajność w wymagających zastosowaniach wewnętrznych i trudnych warunkach zewnętrznych nie ma sobie równych.