Uruchomienie. Doskonały początek.

Nic nie może zastąpić profesjonalnego uruchomienia. Zapobiega to awariom i uszkodzeniu maszyn. Dotyczy to zwłaszcza skomplikowanej konfiguracji agregatów wody chłodzącej.

Nasi technicy serwisowi udzielą Państwu wsparcia w zakresie:

 • Przebudowy, rozbudowy lub przemieszczenia istniejących klimatyzatorów.
 • Udzielą odpowiedzi w sprawach wsparcia technicznego związanego z rozwiązaniami chłodniczymi.
 • Uruchomienia nowych urządzeń w Państwa zakładach produkcyjnych.
 • Obsługi i realizacji uruchomienia w Państwa przedsiębiorstwie.

Uruchomienie obejmuje następujące etapy:

 • Sprawdzenie układu orurowania chłodniczego w instalacjach wody chłodniczej pod kątem profesjonalnego zwymiarowania i zaprojektowania przed montażem samego orurowania.
 • Podłączenie agregatów wody chłodzącej do układu orurowania chłodniczego.
 • Profesjonalne podłączenie urządzeń do zasilania.
 • Napełnienie agregatów wody chłodzącej oraz podłączonego orurowania czynnikiem chłodzącym, takim jak woda, solanka chłodnicza itp.
 • Ruch próbny oraz uruchomienie całej instalacji.
 • Pomiary i udokumentowanie wszystkich istotnych parametrów technicznych.
 • Przekazanie instalacji operatorowi.
 • Sporządzenie protokołu przekazania instalacji.

Get in touch with us: Contact Form