Proces łatwej wymiany.

Same korzyści!

Proces łatwej wymiany to nowa, niezwykle przyjazna dla klientów procedura stosowana w przypadku roszczeń gwarancyjnych. Polega ona na tym, iż nieoficjalnie otrzymujecie Państwo (jako klienci) urządzenie zastępcze, jak najszybciej i bez żadnych komplikacji w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

Procedura Procesu łatwej wymiany jest ważna od razu i na całym świecie. Cały proces jest niezwykle prosty:

  1. W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy jedynie skontaktować się z najbliższą organizacją sprzedaży firmy Pfannenberg (przedstawicielem bądź spółką zależną Pfannenberg) i zgłosić wadę.
  2. Firma Pfannenberg lub Państwa przedstawiciel sprawdzi wszystko telefonicznie i niezwłocznie prześle Państwu nowe urządzenie zastępcze – lub w takim stanie jak nowe – wraz z pakietem informacyjnym dotyczącym dalszych procedur. Obejmuje on również Państwa numer RMA.
  3. Teraz należy już tylko zwrócić wadliwe urządzenie organizacji sprzedaży Pfannenberg, by można było je sprawdzić. Urządzenie należy zwrócić w opakowaniu z urządzenia zastępczego.

Proces łatwej wymiany dotyczy wszystkich standardowych urządzeń sygnalizacyjnych z ustawową gwarancją lub z rozszerzoną gwarancją 10-letnią. Urządzenia przeciwwybuchowe dla stref 0/20 i 1/21, dla których niezbędne jest dodatkowe wyjaśnienie, oraz lotnicze światła przeszkodowe są – z reguły – podzespołami zintegrowanymi z systemami. W takim przypadku docelowe zastosowanie odgrywa tutaj ważną rolę. Ze względu na fakt, iż pełną kontrolę tych urządzeń należy przeprowadzić przed dostarczeniem urządzenia zastępczego, stosuje się wobec nich zwykłą procedurę zwrotu.

Get in touch with us: Contact Form