Szkolenia serwisowe: praktyczna wiedza dla pracowników.

Bezpieczeństwo Państwa zakładu nie zależy wyłącznie od technologii. To, czy Państwa pracownicy mogą kontrolować procesy, potrafią i wiedzą jak reagować prawidłowo i na czas, ma kluczowe znaczenie dla płynnej pracy zakładu. Nasze szkolenia pozwolą Państwa pracownikom zdobyć wiedzę praktyczną, która umożliwi im podejmowanie odpowiednich działań.

Wskazówki ekspertów stosowane bezpośrednio.

W jaki sposób działają obiegi zarządzania ciepłem? W jaki sposób działają instalacje w zakładzie? Jak można wykrywać i usuwać usterki? W ramach naszych szkoleń doświadczeni technicy udzielą odpowiedzi na te pytania. Państwa pracownicy poszerzają swoją wiedzę z zakresu technologii chłodniczych i uczą się, jak radzić sobie z awariami w konkretnych sytuacjach.

Skutek: Państwa pracownicy będą nie tylko potrafili szybciej rozpoznać awarie, ale też będą sami wiedzieć, jak reagować.

Podejmując właściwe decyzje odnośnie do usuwania usterek w celu kontynuowania produkcji pracownicy zapewnią bardziej wydajne i płynniejsze działanie instalacji.

Szkolenie to może zostać przeprowadzone w Państwa zakładzie lub naszej placówce.

Standardowo nasze szkolenie serwisowe obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ogólne informacje na temat technologii chłodniczej (obiegi, podzespoły, procesy funkcjonalne).
  • Klimatyzator – bezpośrednio w związku z zastosowaniem klienta.
  • Uruchomienie klimatyzatora oraz instalacji klienta.
  • Symulowanie usterek, wykrywanie usterek.
  • Usuwanie usterek podczas uruchomienia.
  • Informacje na temat nawiązywania kontaktu w przypadku usterki. Informacje dotyczące procesów roboczych oraz przepływu dokumentacji w przypadku wystąpienia problemu.

Get in touch with us: Contact Form