Możliwość walidacji: nasze laboratoria testowe.

Jakość produktu staje się oczywista w ramach procesu testowania. Naszą misją jest zapewnianie najwyższej jakości; poddajemy nasze produkty rygorystycznym testom i sprawdzamy je dokładnie pod kątem zgodności z odnośnymi normami. W tym celu wykorzystujemy profesjonalne usługi świadczone przez nasze laboratoria testowe, które są dostępne dla innych firm.

Sprawdzona i potwierdzona wydajność.

Wielu producentów używa naszej infrastruktury do testowania swoich produktów, gdzie ich główną korzyścią jest wydajność kosztowa. Pozwala im to uniknąć konieczności organizowania i utrzymywania własnych laboratoriów, a jednocześnie mają w dowolnym momencie dostęp do profesjonalnego sprzętu do testowania i przeszkolonych w jego obsłudze pracowników.

Opłacalna droga do niezawodnych wyników.

Wspólnie opracowujemy szczegółowy plan testowania oparty o odpowiednie normy, organizujemy wszystkie niezbędne testy, a na koniec przedstawiamy kompleksowe sprawozdanie z testów. Nasze laboratoria pozwalają realizować różne przedsięwzięcia w przystępnej cenie:

 • Testowanie we wszystkich odnośnych warunkach otoczenia.
 • Testowanie wydajności i niezawodności eksploatacyjnej.
 • Testowanie zgodności z odnośnymi dyrektywami.
 • Testowanie w różnych temperaturach.

Dostępna szeroka gama procedur testowych.

Oferujemy usługi w zakresie sporządzania koncepcji, przygotowania i realizacji:

 • Symulacji środowiskowych w komorze klimatycznej.
 • Obrazów termograficznych.
 • Testów systemów zabezpieczeń (ochrona IP).
 • Testów transportowych i badania drgań.
 • Pomiarów ilości powietrza oraz natężenia oświetlenia.
 • Badań kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Badań poziomu emisji hałasu.
 • Modelowania przepływu (CFD).

Analiza przypadku: Testowanie produktu.

Klient: Lider technologiczny w dziedzinie produkcji systemów znakowania laserowego.

Wyzwanie: Klient opracował nowy sterownik do swoich systemów znakowania laserowego, natomiast nie dysponował zasobami ani sprzętem koniecznym do sprawdzenia jego zgodności z koniecznymi do spełnienia kryteriami projektowymi. Sprawdzenie stopnia ochrony IP (IP 54) ma kluczowe znaczenie dla dalszego powodzenia testów przeprowadzanych w akredytowanym (i kosztownym) laboratorium testowym.

Rozwiązanie: Wspólnie opracowujemy dokładny plan testów. Zgodnie z wymogami określonymi w odnośnych normach, testy zostały przeprowadzone w naszej komorze pyłowej (IP 5x) oraz przy użyciu stanowiska łukowego (IP 4x), a następnie przeanalizowano i udoskonalono słabe strony. Ostatecznie klient zlecił przeprowadzenie testów w akredytowanym laboratorium, osiągając sukces.