MED Zatwierdzenie dla wyposażenia morskiego

Znak zgodności z dyrektywą MED potwierdza, że produkt lub element wyposażenia został zatwierdzony do użytku na pokładach statków państw członkowskich UE oraz na statkach krajów, które zgodziły się zastosować Dyrektywę w sprawie wyposażenia morskiego (z ang. Marine Equipment Directive – MED) 96/98/WE. Znak ten jest czasami określany jako „koło sterowe”; znany jest również jako świadectwo lub certyfikat MED. Potwierdza on, że sprzęt lub produkt nadaje się do użytku w przemyśle morskim.

Wszystkie zatwierdzone oraz dopuszczone produkty są wprowadzane do bazy danych MarED, która zawiera informacje na temat ok. 35 000 dopuszczonych urządzeń. Przed uzyskaniem świadectwa zatwierdzenia produkty testuje niezależna strona trzecia, np. Germanischer Lloyd, w zakresie wykorzystania w środowisku morskim.

Europejska dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego obejmuje swoim zakresem zatwierdzenie wyposażenia morskiego

Europejska dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego (MED) ma zastosowanie do wszystkich bander państw członkowskich UE. Jej cele są następujące:

  • poprawa bezpieczeństwa na morzu;
  • większa ochrona środowiska morskiego; oraz
  • ułatwienie wolnego handlu wyposażeniem morskim w obrębie Unii Europejskiej, przy zachowaniu wspólnego poziomu bezpieczeństwa.
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

MED Flyer

  • angielski
pdf 3,3 MB Do pobrania
  • niemiecki
pdf 3,3 MB Do pobrania
  • polski
pdf 3,3 MB Do pobrania