Certyfikacja UL

UL jest światowym liderem w zakresie badań, kontroli, certyfikacji, audytów oraz zatwierdzania. Znak UL jest najbardziej uznawanym znakiem certyfikacyjnym w Stanach Zjednoczonych i pojawia się na 22 miliardach produktów rocznie.

Znaki z klasyfikacją UL

Znaki UL na potrzeby naszych usług klasyfikacji występują na reprezentatywnych próbkach produktów, które firma UL oceniła w odniesieniu do określonych właściwości, ograniczonego zakresu ryzyka lub przydatności do stosowania w ograniczonych lub specjalnych warunkach.

Podczas klasyfikacji firma UL ustala, czy dany producent wykazuje zdolność do wytwarzania produktu zgodnego z wymaganiami UL w odniesieniu do jednego z poniższych warunków lub do większej ich liczby:

  • Określone ryzyko, np. nagły wypadek, pożar itp.
  • Praca w określonych warunkach
  • Zgodność z kodami jednostek nadzorujących
  • Zgodność z określonymi normami, np. międzynarodowymi
  • Inne warunki, określone przez UL

Znaki z autoryzacją UL

Są to znaki rzadko widoczne dla klientów, gdyż są one w szczególności stosowane na częściach podzespołów, będących częścią większych produktów bądź systemów. Podzespoły te mogą mieć pewne ograniczenia co do wydajności lub mogą być niekompletne. Oznakowania wskazujące na uznanie podzespołu znajdują się na wielu produktach, np. niektórych przełącznikach, zasilaczach, układach scalonych, niektórych rodzajach przemysłowych urządzeń sterowniczych oraz tysiącach innych produktów.

Jak to było w przypadku znaków z certyfikatem oraz z klasyfikacją UL, istnieją trzy odmiany znaków autoryzowanego podzespołu: jeden wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, jeden wyłącznie dla Kanady i jeden dla obu tych krajów.

Podzespoły objęte powyższym programem mają być instalowane w innym urządzeniu, systemie bądź produkcie końcowym. Mają być zainstalowane w fabryce, nie w terenie; mogą również mieć ograniczone możliwości pracy, które z kolei ograniczają w jakiś sposób ich stosowanie. Jeśli kompletny produkt bądź system posiadający podzespoły z akredytacją UL jest poddawany ocenie, proces oceny produktu końcowego może być uproszczony.

Certyfikacje UL firmy Pfannenberg

Wszystkie certyfikacje UL firmy Pfannenberg znajdują się w bazie danych UL.
 Wystarczy jedynie wpisać „Pfannenberg” w polu Nazwa firmy i kliknąć przycisk wyszukiwania.