Klasyfikacja NEMA vs IP

Klasyfikację NEMA można porównać do klasyfikacji IP – mimo że nie istnieje bezpośrednie podobieństwo – jednak pierwsza jest bardziej kompleksowa i obejmuje inne czynniki, takie jak ochronę przed korozją.

OCHRONA NEMA 12 3R/4 4/4X
4/4X dostęp do niebezpiecznych częścix x x x
przenikanie obcych ciał w stanie stałym (opadający brud) x x x
wyciekanie wody (kapanie i nieznaczne chlapanie) x x x
wyciekanie wody (deszcz, śnieg i śnieg z deszczem)   x x
przenikanie obcych ciał w stanie stałym (kurz, kłaczki, włókna oraz pyły lotne) x x x
wyciek oleju i chłodziwa x    
wyciekanie wody (polewanie wężem i chlapiąca woda)   x x
czynniki korozyjne     x
ODPOWIEDNIK IP IP 54 IP 56 IP 56