Urządzenia sygnalizacyjne ze świadectwem MED

Pfannenberg zapewnia sygnalizatory z certyfikatem MED i sygnalizatory błyskowo-akustyczne
• zgodnie z dyrektywą europejską 2014/90/UE (MED)
• zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 2019/1397/UE
• z zatwierdzeniem DNV-GL

Czym jest zatwierdzenie dla wyposażenia morskiego MED?

Znak zgodności z dyrektywą MED potwierdza, że produkt lub element wyposażenia został zatwierdzony do użytku na pokładach statków państw członkowskich UE oraz na statkach krajów, które zgodziły się zastosować Dyrektywę w sprawie wyposażenia morskiego (z ang. Marine Equipment Directive – MED) 96/98/WE.

Znak ten jest czasami określany jako „koło sterowe”; znany jest również jako świadectwo lub certyfikat MED. Potwierdza on, że sprzęt lub produkt nadaje się do użytku w przemyśle morskim.

W celu dostarczenia produktów sygnalizacji pożaru, takich jak sygnalizatory akustyczne, do stoczni i zainstalowania ich na pokładzie, wymagana jest certyfikacja MED zgodnie z dyrektywą europejską 2014/90 / UE (MED), a także zgodność z najnowszymi standardami określonymi w Rozporządzeniu wykonawczym 2019/1297/ UE.

Wymagane normy są również normami międzynarodowymi dla wszystkich statków klasyfikowanych przez członków IACS, takich jak ABS, Bureau Veritas, CCS, CRS, DNV GL, klasa IR, rejestr koreański, Lloyd's, klasa NK, Nippon Kaiji Kyokai (klasa NK), Polski Rejestr, Rina i rosyjski Martime Register.

Prawie wszystkie statki na świecie są przypisane do jednego z tych towarzystw klasyfikacyjnych.

Konsekwencje

Rozporządzenie ogranicza instalację sygnalizatorów akustycznych do zatwierdzonych zgodnie z najnowszym wydaniem IEC 60092-504 (2016) i IEC60533 (2015) oraz EN 54-3 (2014).
 

Nowy sprzęt niezgodny z dyrektywą MED pod koniec okresów przejściowych nie może być już instalowany na pokładzie od tej daty.

Nasze sygnalizatory świetlne i akustyczne ze świadectwem MED

Pfannenberg oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań zaprojektowanych specjalnie, aby sprostać wymaganiom przemysłu morskiego.

Seria PATROL (syreny i łączone sygnalizatory wizualne/akustyczne) już spełnia powyższe wymagania norm IEC 60092-504 (2016) i IEC 60533 (2015) za zgodą DNV GL (Germanischer Lloyd).

Możesz polegać na produktach Pfannenberg, gdy potrzebujesz urządzeń alarmowych przeciwpożarowych, takich jak sygnalizatory lub wizualne i dźwiękowe jednostki łączone, do zastosowań okrętowych i morskich.

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Ulotka nt. MED

Ulotka Pfannenberg „Urządzenia sygnalizacyjne ze świadectwem MED dla systemów sygnalizacji pożarowej w przemyśle morskim”.

  • polski
pdf 3,3 MB Do pobrania

Certyfikat MED

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania