Bezpieczeństwo funkcjonalne IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)

System wyposażony w narzędzia zabezpieczające SIS (PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA)

1 czerwca 2015 r. europejską dyrektywę Seveso III wprowadzono w życie jako prawo krajowe. W Niemczech miało to miejsce poprzez zmianę zarządzenia o niebezpiecznych wypadkach (12 BlmSchV). W nowym zarządzeniu w sprawie niebezpiecznych wypadków oficjalne kontrole rządowe i monitorowanie będą miały jeszcze większy wpływ.

Do podstawowych obowiązków należy podejmowanie środków zabezpieczających mających na celu zapobieganie niebezpiecznym wypadkom i ich możliwym konsekwencjom. Obejmuje to wyposażenie obszaru pracy w odpowiednie urządzenia ostrzegające, alarmowe i zabezpieczające. Przez wiele lat firma Pfannenberg zapewniała technologię sygnalizacyjną zgodną z SIL/PL do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Sygnalizatory akustyczne i lampy błyskowe, wyposażone w kluczowe dane dotyczące bezpieczeństwa, można włączyć w koncepcję bezpieczeństwa maszyn i zakładów bez jakichkolwiek problemów.

Wykres przedstawiający zagrożenia jest nie tylko ważnym elementem klasyfikacji systemu lub zakładu, ale też w jasny sposób przedstawia, jak skomplikowane są prace wstępne dla realizacji i wdrażania projektów.

Wykres przedstawiający zagrożenia zgodnie z IEC 61508

Publikacje/zastosowania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Urządzenia sygnalizacyjne zgodne z SIL na potrzeby technolog

  • angielski
pdf 6,2 MB Do pobrania

Przykład kontrolny „Technologia procesowa”

  • angielski
pdf 560 KB Do pobrania

Broszury/plakat

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodneg

Dwustronicowy plakat A1

  • angielski
pdf 2,5 MB Do pobrania

Bezpieczniejsze kierowanie procesami i minimalizacja ryzyka

w pracy instalacji i maszyn Bezpieczne sygnalizatory akustyczne i lampy błyskowe (Edycja 15)

  • angielski
pdf 1,1 MB Do pobrania

Arkusz z informacjami nt. bezpieczeństwa funkcjonalnego

IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)

  • angielski
pdf 800 KB Do pobrania