LED czy XENON?

W jaki sposób dobrać odpowiednią technologię informowania, ostrzegania lub alarmowania.

Wśród oferty urządzeń do sygnalizacji wizualnej swoje miejsce mają zarówno rozwiązania oparte na technologii LED, jak i technologii ksenonowej. Żadna z nich nie jest zasadniczo lepsza od drugiej. Jednak, zależnie od zastosowania, jedna z tych opcji jest zazwyczaj bardziej odpowiednia.

Wystarczy spojrzeć na charakterystyczne cechy obu technologii, aby podjąć obiektywną decyzję dotyczącą tego, której należy, a nawet trzeba użyć.

Przegląd aplikacji LED

Przegląd aplikacji ksenonowej

Cechy użytkowe technologii LED i ksenonowej:

Specyficzne cechy obydwu technologii wskazują, w jakich zastosowaniach rozwiązania LED są bardziej korzystne a w których bardziej wskazane są ksenony. Nie jest możliwy ich wyraźny podział, co pokazuje poniższa ilustracja.

Technologia LED Technologia ksenonowa
Dokładne ukierunkowanie światła z wyraźnie zdefinowanym kątem naświetlania Charakterystyka promieniowania dookólnego
Różne tryby (ciągły, migający albo błyskowy) Tryb błyskowy z możliwością wyboru częstotliwości
Opcjonalna regulacja jasności Maksymalna jasność
Możliwe długie ciągi błysków Krótki czas błysku
Żywotność około 50 000 godzin pracy Żywotność około 10 milionów błysków

Sposób wykorzystania technologii LED i ksenonowej do różnych typów sygnalizacji.

Stosowanie obu technologii ma swoje uzasadnienie rynkowe. Jednak niskie zużycie energii i korzystniejszy bilans energetyczny – często wspominane przy technologii LED – należy zawsze uwzględniać w kontekście danego zastosowania. Technologia LED to dominująca technologia, jeśli konieczne są mniejsze źródła światła do sygnalizacji przy ciągłej pracy w małych przestrzeniach. Technologia ksenonowa jest korzystniejsza przy sygnalizowaniu zagrożeń w większych przestrzeniach

Dobór bezpiecznego rozwiązania krok po kroku

W jaki sposób dobrać odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb:

  1. Stwórz szczegółowy opis swojego zastosowania.
  2. Zapisz wszystkie warunki, założenia i wymogi tego zastosowania.
  3. Określ cel sygnalizowania: informowanie, ostrzeganie albo alarmowanie.
  4. Użyj metody planowania 3D-Coverage i skonfiguruj samodzielnie rozwiązanie przy pomocy bezpłatnego oprogramowania PSS:

Pfannenberg Sizing Software

Typowe krzywe błyskowego oświetlenia ksenonowego i LED.

Natężenie światła w czasie dla ksenonowego światła błyskowego.

Ksenonowe światło błyskowe wytwarza bardzo krótki (około 250 µs), a jednocześnie bardzo intensywny błysk o wartości szczytowej około 100 000 kandeli. Przy wykorzystaniu jako reflektor punktowy emituje jasne białe światło równomiernie we wszystkich kierunkach. Wysoka luminancja wytwarzanego światła na obszarze objętym sygnałem zapewnia również widoczność bierną optycznych sygnałów alarmowych.

Natężenie światła błyskowego LED w czasie

Długotrwała intensywność światła zmniejszająca się z biegiem czasu przy około 400 kandeli jest charakterystyczna dla oświetlenia błyskowego LED. Z uwagi na niską wartość szczytową natężenia światła w porównaniu z ksenonowym oświetleniem błyskowym, oświetlenie LED wytwarza niższą luminancję w obszarze pokrytym przez sygnał, chociaż dłuższy czas trwania sygnału świetlnego pozwala osiągnąć niemal to samo faktyczne natężenie światła.