Alarmowanie – kwestia widoczności biernej.

Kategoria „Alarmowanie” nakłada najwyższe wymagania dotyczące widoczności sygnału. Alarmy pożarowe i inne sytuacje zagrożenia wymagają niezwłocznej reakcji osób znajdujących się w strefie dotkniętej zdarzeniem. Technologia ksenonowa posiada w tym przypadku wyraźną przewagę.

Niezwykle krótki błysk ksenonowego oświetlenia błyskowego może z łatwością osiągnąć dużą intensywność, przekraczając 100 000 kandeli, czego nie można zapewnić w przypadku technologii LED. Ponadto ksenonowe oświetlenie błyskowe emituje identyczne światło we wszystkich kierunkach i pozwala uniknąć „luk optycznych” w natężeniu światła w objętym obszarze. Oznacza to zarówno szersze pokrycie, jak i lepszą widoczność bierną (tzn. widoczność dla osoby, której twarz jest odwrócona od urządzenia sygnalizacyjnego).

Jeśli chodzi o zużycie energii potrzebnej do osiągnięcia wymaganego zasięgu, nie występują istotne różnice wobec technologii LED pod względem bilansu energetycznego. Jednakże błyskowe oświetlenie LED można również wykorzystać do ostrzegania osób. Przy czym ze względu na specyfikę emitowanego przez nie światła preferowane jest stosowanie w mniejszych obszarach lub tam, gdzie sygnał świetlny jest emitowany tylko w jednym kierunku.

PRZEJDŹ DO NASZEJ OFERTY KSENONOWEGO OŚWIETLENIA BŁYSKOWEGO

PRZEJDŹ DO NASZEJ OFERTY OŚWIETLENIA LED

Co jest sygnalizowane w przypadku kategorii „Alarmowanie”?

Przykłady:

  • Przekroczenie wartości granicznych
  • Nieprawidłowy status przetwarzania
  • Zagrożenie dla środowiska
  • Poważne zagrożenia dla zdrowia
  • Niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia
  • Kolizja
  • Ewakuacja