Informowanie – zawsze włączone.

W przypadku konieczności przekazywania informacji, urządzenia sygnalizacyjne są wykorzystywane głównie jako stałe źródło światłą, na przykład do wskazywania stanu pracy maszyny. Sygnał stanowi informację dla operatora maszyny lub dla pracującego w jej pobliżu personelu. Do takich zastosowań poleca się urządzenia sygnalizacyjne LED z uwagi na ich niski pobór mocy, dużą żywotność i szeroki zakres trybów sygnalizacji.

Sygnalizacja wizualna stanowi szczególne wyzwanie w nocy, ponieważ występuje zagrożenie oślepieniem; na przykład w przypadku żurawi na dużych budowach lub w terminalach kontenerowych. Technologia LED ma tutaj również znaczące zalety. Specjalne urządzenia sygnalizacyjne LED wyposażone w czujniki światła umożliwiające dostosowanie się do poziomu oświetlenia otoczenia i zapewnienie, że sygnał świetlny będzie widoczny w nocy bez oślepiania.


PRZEJDŹ DO NASZEJ OFERTY OŚWIETLENIA STAŁEGO

PRZEJDŹ DO NASZEJ OFERTY OŚWIETLENIA LED

Co jest sygnalizowane w przypadku kategorii „Informowanie”?

Przykłady:

  • Uruchomienie testowe; stan maszyny albo procesu technologicznego
  • Niski poziom materiału bazowego/zagrożenie przerwaniem podawania materiału
  • Identyfikacja produktów do odrzucenia; informacja o dopuszczeniu/odrzuceniu
  • Wskaźnik awarii
  • Zaawansowanie produkcji
  • Kontrola dostępu/oznaczenie zajętego pomieszczenia