Ostrzeganie – argumenty na rzecz obu technologii.

Sygnały typu „Ostrzeżenie” wymagają starannej oceny potrzeb w zakresie technologii oświetleniowej. W takim przypadku konieczne jest ostrzeganie osób o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach; w środowisku produkcyjnym może to oznaczać sygnał uruchamiania maszyny. W każdym przypadku należy zapewnić, że sygnał powoduje u użytkowników pożądaną reakcję: monitorowanie i/lub podjęcie działania.

Urządzenia sygnalizacyjne LED są odpowiednie do zastosowań, w których występuje bezpośredni kontakt wzrokowy ze źródłem światła. Ponadto, ze względu na ich wytrzymałość, urządzenia sygnalizacyjne LED mogą też być stosowane tam, gdzie mogą podlegać siłom mechanicznym takim jak uderzenia czy drgania. Technologia ksenonowa jest z kolei zalecana w środowiskach, gdzie sygnał ostrzegawczy musi być przekazywany na możliwie najbardziej rozległym obszarze, na przykład na otwartym terenie obiektów przemysłowych, komercyjnych czy prywatnych.

Urządzenia sygnalizacyjne w technologii ksenonowej są również wykorzystywane tam, gdzie istotnie zmienne poziomy oświetlenia mogą negatywnie wpływać na widoczność oświetlenia LED.

PRZEJDŹ DO NASZEJ OFERTY KSENONOWEGO OŚWIETLENIA BŁYSKOWEGO

PRZEJDŹ DO NASZEJ OFERTY OŚWIETLENIA LED

Co jest sygnalizowane w przypadku kategorii „Ostrzeganie”?

Przykłady:

  • Uwaga, stan krytyczny – zachowaj ostrożność
  • Bądź gotów podjąć działanie
  • W przypadku niepodjęcia działania może dojść do niebezpiecznej sytuacji
  • Wymagane jest podjęcie działania w odpowiednim czasie
  • Ostrzeżenie o możliwości zagrożenia zdrowia lub wystąpienia strat finansowych
  • Proces przekroczył prawidłowy zakres, ale pozostaje w zakresie dopuszczalnego odchylenia
  • Wprowadzono zmianę stanu