Bezpieczeństwo funkcjonalne EN ISO 13849-1 (PL)

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obowiązuje od 1 stycznia 2010. Została podpisana 17 maja 2006 r. i opublikowana w dzienniku urzędowym UE (OJ 157) 9 czerwca 2006 r.

Bezpieczeństwo funkcjonalne EN ISO 13849-1 (PL)

System wyposażony w narzędzia zabezpieczające SIS (PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA)

Z dyrektywą maszynową obowiązywać zaczynają dwie normy bezpieczeństwa. Z jednej strony mamy DIN EN ISO 13849-1, która zastępuje normę DIN EN 954-1 starej dyrektywy maszynowej 98/37/WE. Z drugiej strony – DIN EN 62061.

Celem tych norm bezpieczeństwa jest minimalizacja ryzyka podczas pracy maszyn. Z tego też powodu zwiększono wymagania dotyczące certyfikacji produktów dla producentów maszyn i instalacji. Czynniki związane z prawdopodobieństwem mają między innymi wpływ na kontrolę bezpieczeństwa podzespołów.

Aby utrzymać obecne ryzyko szczątkowe maszyn lub instalacji na jak najniższym poziomie, wymagane jest stosowanie urządzeń alarmowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Powinny one również powiadamiać o zagrożeniu poprzez świetlne lub dźwiękowe sygnały ostrzegawcze.

Wykres przedstawiający zagrożenia jest nie tylko ważnym elementem klasyfikacji systemu lub zakładu, ale też w jasny sposób przedstawia, jak skomplikowane są prace wstępne dla realizacji i wdrażania projektów.

Ocena ryzyka

Parametry ryzyka

S – stopień dotkliwości obrażeń     

 • S1 = niewielkie obrażenia (zazwyczaj odwracalne)     
 • S2 = poważne obrażenia, w tym śmierć (zazwyczaj nieodwracalne)

F – częstotliwość oraz/lub czas narażenia na niebezpieczeństwo     

 • F1 = rzadko do bardzo często oraz/lub krótkie okresy     
 • F2 = często do stale oraz/lub długie okresy

P – Możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa     

 • P1 = możliwe w pewnych warunkach     
 • P2 = prawie niemożliwe

Publikacje / Zastosowania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Podstawy SIL/PL dla technologii maszyn

 • angielski
pdf 5,7 MB Do pobrania

Przykład kontrolny „Uruchamianie maszyny”

 • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

Przykład kontrolny „Operacja tłumienia dźwięku”

 • niemiecki
pdf 430 KB Do pobrania

Broszury/plakat

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodneg

Dwustronicowy plakat A1

 • angielski
pdf 2,5 MB Do pobrania

Bezpieczniejsze kierowanie procesami i minimalizacja ryzyka

w pracy instalacji i maszyn Bezpieczne sygnalizatory akustyczne i lampy błyskowe (Edycja 15)

 • angielski
pdf 1,1 MB Do pobrania

Arkusz z informacjami nt. bezpieczeństwa funkcjonalnego

 • angielski
pdf 1,0 MB Do pobrania

Asystent oprogramowania SISTEMA

Kontrola bezpieczeństwa maszyn – łatwe obliczenia.

Niezależne od producenta narzędzie obliczeniowe SISTEMA z Institut für Arbeitsschutz (IFA czyli niemiecki departament ds. bezpieczeństwa i higieny pracy) jest pomocne przy ocenie systemów kontrolnych związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i upraszcza analizę ryzyka.

Narzędzie przeznaczone dla systemu Windows tworzy strukturę podzespołów systemów kontrolnych związanych z bezpieczeństwem (SRF/CS, powiązane z bezpieczeństwem części systemów kontrolnych) w oparciu o tzw. dostarczone struktury i oblicza wartości niezawodności na różnych szczegółowych poziomach, w tym Poziomie wydajności, który został osiągnięty.

Prosimy kliknąć tutaj, aby kontynuować pobieranie biblioteki SISTEMA Pfannenberg. 

Dodatkowe informacje oraz oprogramowanie SISTEMA do pobrania bezpośrednio od IFA (niemieckiego departamentu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy).

Poradnik SISTEMA

Zanim konstruktor maszyny rozpocznie obliczenia poziomu wydajności, musi stworzyć diagram ideowo-blokowy dotyczący kwestii bezpieczeństwa, który przedstawiać będzie plan funkcji bezpieczeństwa w kanałach funkcji oraz podzespoły, które mają być przetestowane. Poradnik 1 SISTEMA obejmuje ten niezwykły i trudny krok abstraktu, jak również kolejny krok, czyli przeniesienie bloków do narzędzia SISTEMA oraz wprowadzenie ich wartości charakterystycznych.

Pobierz Poradnik 1 SISTEMA

Bibliotekami można zarządzać z poziomu centralnego serwera bazy danych w Państwa firmie i może z nich korzystać kilku użytkowników narzędzia SISTEMA jednocześnie. Nowy Poradnik 2 SISTEMA przedstawia tworzenie tych serwerów oraz obsługę narzędzia SISTEMA.

Pobierz Poradnik 2 SISTEMA

Uruchamianie kilku instancji narzędzia SISTEMA równolegle (serwer końcowy).

Pobierz Poradnik 3 SISTEMA

W przypadku gdy wyznaczone struktury nie pasują do siebie.

Pobierz Poradnik 4 SISTEMA