Koleje i transport towarów.

· Ostrzeżenia dla pracowników na torach
· Ostrzeżenia (pożarowe) w pociągach
· Ostrzeżenia o pracy na torach
· Stacje mycia żwiru
· Rampy przeładunkowe

Lampy błyskowe z serii ABL/ABS

Sygnalizatory akustyczne z serii PATROL