Przemysł samochodowy.

· Przenośniki produkcyjne
· Linie malarskie
· Stanowiska do testowania silników

PA X-20-15 – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
 Pfannenberg Sizing Software (PSS).