Przemysł związany z wodą i ściekami.

Niezależnie od tego, czy mówimy o zastosowaniach miejskich czy przemysłowych, gwarantujemy niezawodną pracę układów przenoszących wodę na całym świecie – od pozyskiwania i oczyszczania wody, aż po jej rozprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Rozwiązania dla całego łańcucha technologicznego.

Na przykład w zakładach oczyszczania wody pitnej wykorzystuje się ozon, promieniowanie UV oraz pompy falownikowe, w przypadku których nasze rozwiązania z zakresu zarządzania ciepłem chronią ich układy sterowania. Innowacyjne klimatyzatory z serii εCOOL oraz solidne klimatyzatory z certyfikatami NEMA 4X oraz UL chronią układy załączania przed przegrzaniem, kondensatem i korozją.

W zakresie pomp, regulacji i maszyn stosuje się nasze systemy sygnalizacji spełniające wymogi SIL/PL. Informują one o stanie procesów technologicznych i alarmują w przypadku zagrożenia, pożaru, wypadku i usterek technicznych. W zakładach oczyszczania wody, gdzie mogą występować niebezpieczne opary, na przykład przy utylizacji szlamu i w kadziach fermentacyjnych, stosuje się wersje zabezpieczone przed wybuchem.

Obniżenie kosztów energii i ochrona środowiska.

Zakłady oczyszczania wody i ścieków zużywają bardzo dużo energii – nasze urządzenia z serii εCOOL umożliwiają obniżenie kosztów energii zużywanej przez zakład i poprawę stopnia świadomości środowiskowej.