Gwarancja wydajności.

Gwarancja wydajności daje pewność, że system jest zgodny z certyfikatami, a jego konfiguracja nie jest kosztownie nadmiarowa ani niebezpiecznie niedomiarowa.

Urządzenia sygnalizacyjne Pfannenberg są certyfikowane i zatwierdzone do użytku jako urządzenia powiadamiające o alarmach pożarowych zgodnie z wymogami norm europejskich EN 54-3 oraz EN 54-23. Z każdym urządzeniem firma Pfannenberg dostarcza informacje o parametrach dopuszczalnego zakresu sygnału wyjściowego, wymaganego do skutecznego zaplanowania akustyczno-optycznego systemu sygnalizacji pożarowej.

Dane wysokości, szerokości i głębokości są wykorzystywane w metodzie Pfannenberg 3D-Coverage, aby zagwarantować wydajność zgodną z wymogami stawianymi przez przepisy i normy dotyczące systemów sygnalizacji pożarowej. Takie podejście eliminuje dwa potencjalne zagrożenia – zestawienie systemu, który jest niedomiarowy lub nadmiarowy. Systemy niedomiarowe stanowią zagrożenie, ponieważ zakres sygnału wyjściowego nie jest zgodny z przepisami. Ponadto systemy niedomiarowe mogą nie otrzymać certyfikatu od jednostki certyfikującej. Systemy nadmiarowe mogą z kolei zawierać więcej urządzeń, niż to konieczne. Przekłada się to na wyższe koszty i ryzyko odrzucenia przez stronę kupującą.

1. Poprzez poznanie bieżącego zasięgu sygnalizacji można określić liczbę urządzeń wymaganych w konkretnym pomieszczeniu lub obszarze.
2. Zasięg sygnalizacji definiuje również efektywny zasięg pokrycia, pozwalający określić maksymalną odległość między urządzeniami.
3. Ponadto można określić optymalny typ urządzenia oraz odpowiednią klasę wydajności.

Metoda 3D-Coverage jest wspierana przez oprogramowanie Pfannenberg Sizing Software (PSS). To dostępne online narzędzie pomaga planistom oraz specyfikatorom systemów skutecznie dobierać rozmiary systemu sygnalizacji pożarowej na podstawie rzeczywistej wydajności urządzeń sygnalizacyjnych, uwzględniającej warunki otoczenia roboczego.

Poznanie faktycznego zasięgu z wykorzystaniem metody 3D-Coverage pozwala odpowiednio dobrać rozmiar systemu alarmowego oraz daje pewność, że system uzyska stosowny certyfikat – jak również gwarancję bezpieczeństwa personelu. Ponieważ dane marketingowe produktu są zwykle niewystarczające, jest to możliwe wyłącznie przy uwzględnieniu rzeczywistej wydajności. Dzięki Pfannenberg to możliwe.