Bezpieczeństwo pracy w najdłuższym tunelu kolejowym na świecie.

Opracowanie koncepcji zarządzania ciepłem w szafach sterowniczych w liczącym 57 kilometrów tunelu Świętego Gotarda (Szwajcaria). Maksymalna przepustowość trasy: ponad 300 pociągów towarowych i pasażerskich dziennie przy prędkościach od 160 do 250 km/h i częstotliwości przejazdu rzędu trzech minut w ciągu dnia.

Wymogi praktyczne.

Stopień ochrony IP 65 nawet przy ekstremalnych wahaniach ciśnienia powietrza powodowanych przez przejeżdżające pociągi. Tolerancja ekstremalnych wahań temperatury i odporność na pył i wilgoć. Zapewnienie maksymalnej dostępności podczas pracy ciągłej.

Rozwiązanie Pfannenberg.

Ścisła współpraca z klientem oraz producentem szaf sterowniczych pozwoliła opracować nową serię klimatyzatorów: modele DTGT 9041 oraz DTGT 9541 zaprojektowane specjalnie z myślą o stosowaniu w tunelach.

Klimatyzatory charakteryzują się:

  • Specjalnie opracowanym elementem ciśnieniowym ze zintegrowanym obwodem elektrycznym.
  • Nową generacją sterowników obsługujących protokół Ethernet, zapewniających scentralizowane monitorowanie pracy.
  • Inteligentną konfiguracją sterowania, co przekłada się na maksymalizację wydajności energetycznej.
  • Gwarantowanym okresem eksploatacji rzędu 10 lat przy podejmowaniu określonych działań konserwacyjnych związanych z krótkim czasem MTTR*.

**MTTR: średni czas do naprawy

Wdrożenie.

Około 980 sztuk klimatyzatorów DTGT 9041 oraz DTGT 9541 zostało zamontowanych w okolicy 176 wnęk na całej długości tunelu. Klimatyzatory doskonale pracują przy wahaniach ciśnienia powietrza rzędu +/–10 kPa, różnicach temperatur od –20 °C do +40 °C oraz wilgotności sięgającej 100 %. Centralny sterownik monitoruje bieżącą temperaturę w szafach sterowniczych oraz czas pracy najważniejszych podzespołów. Umożliwia to planowanie prac konserwacyjnych w wyprzedzeniem, dzięki czemu można wyeliminować awarie instalacji oraz zapewnić wysoki poziom dostępności instalacji.