Inteligentna sieć w Chinach: Energia przyszłości możliwa już dziś.

Sieci energetyczne przyszłości będą mogły dostarczać informacje i będą miały możliwości komunikowania się, które pozwolą im bardziej wydajnie, niezawodnie i elastycznie spełniać zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jako kraj zużywający najwięcej energii elektrycznej na świecie Chiny intensywnie inwestują w przekształcenie swojej sieci energetycznej w nowoczesną, inteligentną sieć, a robiąc to polegają na technologii zarządzania ciepłem w szafach sterowniczych.

Droga ku przyszłości z rozwiązaniami Pfannenberg.

Olbrzymie linie przesyłowe ultrawysokiego napięcia przenoszą energię wiatrową z północnego zachodu oraz energię wodną z Chin centralnych do megamiast znajdujących się na wybrzeżu kraju. Cyfrowe stacje transformatorowe odgrywają kluczową rolę w budowaniu inteligentnej sieci przesyłowej. Rozdzielnice z izolacją gazową oraz przekładniki prądowe i napięciowe montuje się w inteligentnych szafach sterowniczych, które zawierają podzespoły umożliwiające między innymi komunikację z nastawnią centralną. Akcesoria do tych szaf sterujących obejmują opracowane specjalnie na ich potrzeby klimatyzatory Pfannenberg.

Inteligentne szafy sterownicze – inteligentne zarządzanie ciepłem.

Specjalne wersje klimatyzatorów DTI 8161 odpowiadają za zarządzanie ciepłem podzespołów elektrycznych w inteligentnych szafach sterowniczych. Aby umożliwić ich integrację z systemem łączności stacji kontrolnej, zostały wyposażone w inteligentny układ sterowania oraz interfejs RS 485 umożliwiający szybki przesył danych po łączu szeregowym. Zintegrowane obwody autodiagnostyki minimalizują nakłady konserwacyjne, ponieważ urządzenie samo informuje nastawnię o konieczności przeprowadzenia konserwacji. Długie kanały powietrzne zapewniają doskonały przepływ powietrza przez szafę sterowniczą i eliminują gorące miejsca. Solidne klimatyzatory są dostarczane w obudowie ze stali nierdzewnej, a dzięki skraplaczowi ze szczególnie dużymi odległościami między żebrami, zapewniają wysoce skuteczną ochronę przed znacznie zanieczyszczonym lub korozyjnym powietrzem otoczenia. Ponieważ inteligentne szafy sterownicze są co do zasady montowane na zewnątrz i narażone na zmienne temperatury i warunki pogodowe, klimatyzatory mają zintegrowany układ ogrzewania. Oznacza to, że wnętrze szafy sterowniczej można zabezpieczyć przed korozją, nawet w zimie oraz w wilgotnym klimacie, a temperaturę można utrzymywać przez cały czas na poziomie idealnym dla podzespołów elektrycznych.

Maksymalna dostępność stacji kontrolnej.

Cyfrowe stacje transformatorowe w rozbudowywanej chińskiej inteligentnej sieci są wyposażone w nastawnie z funkcją komunikacji. Są one dostarczane w formie kompleksowo wyposażonych kontenerów. Chłodzenie specjalistycznych podzespołów elektronicznych realizuje się za pośrednictwem odpornych na warunki otoczenia zewnętrznych klimatyzatorów z odpowiednimi interfejsami łączności.

Internet energii.

Tworzenie inteligentnych, umożliwiających łączność i elastycznych sieci energetycznych uznaje się za jedno z największych wyzwań technologicznych naszych czasów. Jako wiodąca firma w dziedzinie przemysłowego zarządzania ciepłem, oferujemy już dziś odpowiednie rozwiązania w tym zakresie. Na całym świecie wspieramy opracowywanie inteligentnych sieci poprzez nasze innowacyjne produkty, zmierzając do stworzenia globalnego Internetu energii.