Inteligentna sieć w Chinach

Energia przyszłości możliwa już dziś. Inteligentne szafy sterownicze – inteligentne zarządzanie ciepłem.

Już dziś umożliwiamy korzystanie z energii przyszłości.

Inteligentna sieć to sieć elektroenergetyczna, która wykorzystuje technologie cyfrowe i inne zaawansowane technologie do monitorowania i zarządzania transportem energii elektrycznej ze wszystkich źródeł wytwarzania w celu zaspokojenia zróżnicowanego zapotrzebowania na energię elektryczną u użytkowników końcowych. Inteligentne sieci koordynują potrzeby i możliwości wszystkich wytwórców, operatorów sieci, użytkowników końcowych i zainteresowanych stron na rynku energii elektrycznej w celu jak najbardziej efektywnego działania wszystkich części systemu, minimalizując koszty i wpływ na środowisko, przy jednoczesnej maksymalizacji niezawodności, odporności i stabilności systemu.

Europejskie i amerykańskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z ambitnymi planami strategicznymi przekształcenia się w przedsiębiorstwa cyfrowe przodują w wydatkach, innowacjach i wdrażaniu inteligentnych sieci elektrycznych.
W 2020 roku chińska korporacja State Grid Corporation ogłosiła również plany zainwestowania ~25 mld CNY (3,5 mld USD) w infrastrukturę cyfrową w celu wsparcia projektów opartych na technologii w ramach wysiłków na rzecz ożywienia gospodarki. Dokonując tego przejścia, niektórzy gracze już polegali na naszej technologii zarządzania termicznego dla obudów elektrycznych.

Inteligentne obudowy elektryczne - inteligentne zarządzanie termiczne.

Ogromne trasy przesyłowe ultrawysokiego napięcia przesyłają energię wiatru i wody do megamiast. Cyfrowe stacje transformatorowe odgrywają istotną rolę w rozwoju inteligentnej sieci transportowej. Ich izolowane gazem systemy łączeniowe, konwertery napięcia i prądu są wyposażone w inteligentne obudowy elektryczne, które zawierają między innymi elementy służące do komunikacji z centrum sterowania. Wyposażenie tych obudów elektrycznych obejmuje specjalnie zaprojektowane jednostki chłodzące firmy Pfannenberg. Specjalnie wyposażone jednostki chłodzące są odpowiedzialne za zapewnienie zarządzania termicznego dla komponentów elektrycznych w inteligentnych obudowach elektrycznych. Aby umożliwić ich integrację z systemem komunikacji centrum sterowania, posiadają one inteligentny system sterowania oraz interfejs RS 485 do szeregowej, szybkiej transmisji danych. 

Zintegrowana autodiagnostyka minimalizuje potrzebę konserwacji, o której w razie potrzeby jednostka informuje centrum. Długie kanały powietrzne umożliwiają doskonały przepływ powietrza przez obudowę elektryczną i eliminują gorące punkty. Solidne jednostki chłodzące są dostarczane w obudowie ze stali nierdzewnej i dzięki kondensatorowi o szczególnie dużym rozstawie lameli zapewniają wysoce skuteczną ochronę przed silnie zanieczyszczonym i agresywnym powietrzem otoczenia. Ponieważ inteligentne obudowy elektryczne znajdują się z reguły na zewnątrz i są narażone na wahania temperatury i pogody, jednostki chłodzące posiadają zintegrowane ogrzewanie. Dzięki temu wnętrze obudowy elektrycznej może być chronione przed korozją również w zimie i w wilgotnym klimacie, a temperatura może być stale utrzymywana na poziomie idealnym dla komponentów elektronicznych.

Maksymalna dostępność centrum kontroli

Cyfrowe stacje transformatorowe w rozbudowywanych inteligentnych sieciach energetycznych są wyposażone w centra sterowania z możliwością komunikacji. Są one dostarczane w postaci w pełni wyposażonych kontenerów. Do chłodzenia ich skomplikowanej elektroniki służą wydajne, odporne na działanie czynników zewnętrznych agregaty chłodnicze z odpowiednimi interfejsami komunikacyjnymi.

Internet energii

Stworzenie inteligentnych, wyposażonych w komunikację i elastycznych sieci energetycznych jest uważane za jedno z największych wyzwań technicznych naszych czasów. Jako wiodące przedsiębiorstwo w dziedzinie przemysłowej gospodarki cieplnej już dziś oferujemy rozwiązania w tym zakresie. Na całym świecie wspieramy naszymi innowacjami rozwój inteligentnych sieci - na drodze do globalnego Internetu energii.

[Translate to Poland:] Related products