Doprowadzenie chłodzącego środka smarnego: maksymalna wydajność przy ograniczonym budżecie.

Wiodący światowy producent podzespołów i instalacji hydraulicznych szuka inteligentnego i kosztowo rozwiązania do specjalnych zastosowań produkcyjnych. Istniejąca instalacja obejmująca zbiornik oleju oraz układ chillera ma zostać rozbudowana o dwa zbiorniki oleju. Z powodów budżetowych wykluczone jest nabycie dwóch nowych chillerów.

Wymogi praktyczne.

Zapewnienie łącznie czterech stołów roboczych z chłodzącymi środkami smarnymi, niezawodnym chłodzeniem z trzech zbiorników oleju (o pojemności 200, 300 oraz 800 litrów), przy czym jeden zbiornik jest już gotowy i podłączony do chillera. Rozwiązanie zapewniające maksymalną możliwą wydajność kosztową.

Rozwiązanie Pfannenberg.

Uwzględniając ograniczenia budżetowe oraz w maksymalnym stopniu wykorzystując warunki panujące na miejscu, opracowano niestandardową, oszczędną instalację.

Centralnym podzespołem jest układ chillera zwymiarowany tak, aby spełniał założone wymogi. Znajduje się on poza budynkiem, aby ułatwić dostęp do wody sieciowej. Jako uzupełnienie instalacji zastosowano trzy wymienniki ciepła woda/olej, a każdy z nich wykorzystywał zbiorniki oleju.

Specjalne funkcje instalacji obejmują:

  • Solidny chiller EB 190 WT, który można w razie potrzeby zamontować na zewnątrz.
  • Trzy bezobsługowe wymienniki ciepła woda/olej.
  • Maksymalne bezpieczeństwo, wydajność.
  • Optymalna długoterminowa stabilność i niezawodność (maksymalny czas MTTF*).
  • Niezrównana prostota obsługi (minimalny czas MTTR**).

*MTTF (Mean Time To Failure): średni czas do awarii.
**MTTR (Mean Time To Repair): średni czas do naprawy.

Wdrożenie.

Firma odnosi korzyści ze zindywidualizowanego rozwiązania, które okazuje się być bardzo ekonomiczne, zarówno w kontekście kosztu nabycia, jak i codziennej eksploatacji. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność kosztową, stosowany do tej pory chiller został wykorzystany również do innego zastosowania w zakładzie.

Produkty powiązane