Jasne informacje o obszarze zasięgu.

3D-Coverage koncentruje się na tym, w jaki sposób sygnały są zauważane w danej przestrzeni. Przykładowo, jeśli uwzględnimy hałas otoczenia, 3D-Coverage dostarcza wiarygodnych danych na temat rzeczywistego obszaru zasięgu zapewnionego przez urządzenie służące do powiadamiana dźwiękowego.

Idealne rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego sygnalizowania.

Dzięki wyraźnym informacjom o rzeczywistym obszarze zasięgu 3D-Coverage zapewnia maksymalną wiarygodność, jeśli chodzi o rodzaj i ilość sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych wybranych dla systemów alarmowych.

Pewność w kwestii projektu, kosztów oraz zatwierdzenia.

Dzięki 3D-Coverage klient otrzymuje gwarancję optymalnej pracy systemów sygnałowych, co prowadzi do natychmiastowego zatwierdzenia i uniknięcia potencjalnie kosztownych zmian projektowych.

Zapobieganie nieprawidłowemu wymiarowaniu.

Dzięki stosowaniu rozwiązania 3D-Coverage planiści i projektanci systemów otrzymują pewność, że stosują odpowiednią ilość i rodzaj urządzeń sygnalizacyjnych, niezbędnych do tego, by w bezpieczny sposób ostrzegać personel przed niebezpieczeństwami w całym obszarze objętym systemem powiadamiania.

Prawidłowe działanie już za pierwszym razem.

Prawidłowe zaprojektowanie systemów już od samego początku pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych i kosztownych zmian projektowych i opóźnień. 3D-Coverage gwarantuje prawidłowe sporządzenie projektu.

Bezpieczeństwo dla ludzi, maszyn i środowiska.

Bezpieczeństwo personelu i systemów operacyjnych jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. 3D-Coverage ułatwia uzyskanie pewności, że systemy zabezpieczeń są skuteczne i sprawnie działają.