Hałas z otoczenia może wpływać na bezpieczeństwo.

To, czy słyszalny sygnał z sygnalizatora akustycznego będzie z powodzeniem odebrany nie zależy jedynie od poziomu wytworzonego dźwięku wyjściowego i technologii stosowanej do tworzenia sygnału alarmowego. Poziomy hałasu otoczenia oraz lokalizacja sygnalizatorów akustycznych to zasadnicze elementy, których nie należy przeoczyć.

Sąsiedni przykład przedstawia wpływ na obszar działania sygnalizatora akustycznego o poziomie głośności 100 dB(A) spowodowany zmianą poziomu hałasu otoczenia o 10 dB(A). Wzrost hałasu z poziomu 75 dB(A) do 85 dB(A) pokazuje, że sygnał ostrzeżenia nie będzie skutecznie dostrzeżony.

Wartości 3D-Coverage wskazują, iż faktyczny obszar zasięgu znacznie się zmniejsza po zwiększeniu się poziomu hałasu otoczenia. Jeśli projektant systemu alarmowego nie weźmie pod uwagę wszystkich aspektów, konsekwencje takiego działania mogą skutkować niebezpieczeństwem dla ludzi w określonej strefie.