Czym jest 3D-Coverage?

Firma Pfannenberg pokazuje, co mogą osiągnąć urządzenia sygnalizacyjne.

Informacje, które zazwyczaj znajdujemy w arkuszach danych technicznych nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat rzeczywistej wydajności produktu w danej przestrzeni. W podejściu innowacyjnym metoda 3D-Coverage zapewnia projektantom i pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacje na temat powierzchni objętej działaniem urządzenia sygnalizacyjnego.

3D-Coverage opisuje maksymalny obszar (dł. x szer. x wys.), na którym działa urządzenie.

Dla sygnalizatorów akustycznych:

  • korzystających z tonu wg DIN
  • przy wymaganym poziomie dźwięku 80, 85 lub 90 dB(A)

Dla sygnalizatorów świetlnych:

  • dla urządzeń kategorii O
  • w rodzajach zastosowań: Wskazanie, ostrzeżenie, zaalarmowanie (zgodnie z PN-EN 54-23 natężenie oświetlenia o wartości minimum 0,4 lm/m²)

Dostrzegalność ma znaczenie.

Wyjątkową zaletą rozwiązania 3D-Coverage jest to, iż bierze pod uwagę czynniki takie jak poziom hałasu otoczenia oraz natężenie oświetlenia i koncentruje się na zakresie, w jakim możemy mieć gwarancję, że sygnały będą słyszalne oraz widoczne – jest to zasadnicze wymaganie, jeśli chodzi o bezpieczne rozwiązania sygnalizacyjne.

Idealne wymiarowanie.

Poprzez korzystanie z koncepcji 3D-Coverage odpowiednio zwymiarowane urządzenia sygnalizacyjne mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom w obecnych warunkach otoczenia, co często prowadzi do powstania najekonomiczniejszego systemu, pod względem liczby jednostek i wydatków na instalacje.

Różnice w rzeczywistej wydajności.

Rozwiązanie 3D-Coverage wyjawia różnice w rzeczywistej wydajności, które wcześniej pozostawały niewykryte, do momentu gdy było już za późno. Częstym powodem niebezpieczeństwa wynikającego z niedowymiarowania jest założenie, iż sygnalizatory akustyczne o tej samej klasie wydajności mają identyczne cechy transmisyjne w danej przestrzeni. Sąsiedni diagram wskazuje, jak bardzo może różnić się w rzeczywistości ta wydajność.

Dlaczego firma Pfannenberg jest lepsza.

Wiele projektów sygnalizatorów akustycznych skoncentrowanych jest na ich zdolności działania w kierunku osiowym (do przodu), natomiast niewystarczające poziomy wyjściowe w kierunku radialnym (na boki i w dół) są często pomijane. Dzięki zoptymalizowanemu projektowi sygnalizatorów akustycznych Pfannenberg rozprzestrzenianie dźwięku przeprowadzane jest na większej przestrzeni we wszystkich kierunkach.