Jak wybrać odpowiedni produkt dla dowolnej lokalizacji i temperatury.

Aby dokonać właściwego wyboru, należy przeprowadzić analizę swoich warunków eksploatacyjnych.

Dobór najodpowiedniejszego rozwiązania do zarządzania ciepłem zależy od konkretnych warunków otoczenia – oraz w dużym stopniu od utrzymującej się temperatury. Czy jest stale niższa, niż wymagana dla szafy sterowniczej? Czy jest wyższa? Czy powietrze jest zanieczyszczone? Czy bardziej odpowiednie byłoby chłodzenie wodą zamiast chłodzenia powietrzem? Niezależnie od odpowiedzi, mamy odpowiedni produkt.

Niska temperatura otoczenia?

Jeśli temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatura wymagana w szafie sterowniczej, wentylatory filtrujące zapewnią oszczędne chłodzenie. Jeśli powietrze jest bardzo zanieczyszczone pyłem lub płynami, zalecaną opcją są wymienniki ciepła powietrze/powietrze.

Chłodzenie przy pomocy wentylatorów filtrujących.

Wentylator filtrujący wdmuchuje chłodne, odfiltrowane powietrze z otoczenia do wnętrza szafy sterowniczej. Jednocześnie zwiększa nieco ciśnienie, co zapobiega przedostawaniu się pyłu do szafy. Umieszczenie wentylatora filtrującego w dolnej jednej trzeciej szafy sterowniczej i umieszczenie filtra wylotowego jak najwyżej również wspomaga naturalne procesy konwekcji ciepła i zapobiega tworzeniu się kieszeni cieplnych.

Chłodzenie przy pomocy klimatyzatorów aktywnych.

Klimatyzator aktywny pobiera powietrze z wnętrza szafy sterowniczej, obniżając w ten sposób temperaturę do odpowiedniego poziomu w celu zapewnienia wymaganej temperatury w szafie sterowniczej. Najniższa temperatura wewnątrz szafy niekoniecznie jest najlepsza. Nasze jednostki są wstępnie ustawione na 35 °C, co zapewnia dobrą równowagę między użytecznym okresem eksploatacji a gromadzeniem się kondensatu. Istotne jest zapewnienie dobrego nawiewu i odprowadzenia powietrza w zewnętrznym obiegu powietrza klimatyzatora, co pozwoli zagwarantować odpowiednie odprowadzenie energii cieplnej do otoczenia.

Wysoka temperatura otoczenia?

Jeśli temperatura otoczenia jest stale wysoka lub wyższa niż temperatura wymagana w szafie sterowniczej, konieczne jest zastosowanie aktywnych klimatyzatorów. Jeśli powietrze z otoczenia jest mocno zanieczyszczone olejami/pyłem, lub występuje środowisko niesprzyjające/wilgotne – zaleca się wymienniki ciepła powietrze/woda.

Chłodzenie przy pomocy wymienników ciepła powietrze/woda.

Wymiennik ciepła powietrze/woda działa bez konieczności przeprowadzania prac serwisowych i niezależnie od jakości powietrza otoczenia. Odpowiednie obszary zastosowania obejmują szczególnie wysokie temperatury otoczenia (>55 °C) i zaolejone, zapylone, wilgotne i powodujące korozję powietrze z otoczenia (rodzaj ochrony IP do maksymalnie IP 65). Ze względu na wykorzystanie wody do odprowadzania strat ciepła jest też odpowiedni do zastosowania w klimatyzowanych obszarach produkcyjnych, w których dodatkowe ogrzewanie nie jest dopuszczalne.

Zwiększanie wydajności dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom.

Niezrównana wydajność: Połączenie produktów.

Rozwiązania systemowe łączą zalety różnych produktów i optymalizują wydajność, poziom ochrony środowiska i bezpieczeństwo dzięki stałemu zapewnianiu potrzebnego czynnika chłodniczego o wymaganej temperaturze, nawet po wyłączeniu jednostki, co zapobiega zjawisku kondensacji w szafie sterowniczej.

Wentylatory filtrujące i termostaty.

Współdziałanie wentylatorów filtrujących i termostatów zapewnia istotne oszczędności energii, materiałów i czasu. Termostat kontroluje pracę wentylatora filtrującego, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża istotnie okres eksploatacji wentylatora. Zapewnia to mniejsze zużycie mat filtrujących i szybsze czyszczenie. Końcowy rezultat to lepsze parametry środowiskowe, niższe koszty i większa niezawodność Państwa procesów produkcji.

Wymienniki ciepła powietrze/woda.

Połączenie wymiennika ciepła powietrze/woda z chillerem daje bezpieczny i cichy system chłodzenia, który może pracować niezależnie od jakości powietrza otoczenia w miejscu montażu. Zamknięty obieg wody zapewnia, że wszystkie zadania związane z chłodzeniem panelu sterowania, systemu lub maszyny można zrealizować prosto i oszczędnie. 

Termostaty, higrostaty i grzałki.

Grzałki szaf sterowniczych w połączeniu z termostatami i higrostatami zapewniają ciągłe utrzymanie odpowiedniej temperatury. Oprócz oszczędności energii i lepszej równowagi środowiska, połączenie grzałek z termostatami i higrostatami daje większą niezawodność procesów produkcji.

Wiarygodne dane bezpośrednio na ekranie.

Podczas konfigurowania optymalnych parametrów klimatyzacji i rozwiązań sygnalizacyjnych osoby prowadzące planowanie i prace projektowe potrzebują pewności. Dzięki oprogramowaniu obliczeniowemu Pfannenberg (PSS, Pfannenberg Sizing Software) możemy zaoferować Państwu bezpłatne i przyjazne dla użytkownika narzędzie, które w sposób natychmiastowy przedstawia odpowiednie zalecenia dla danego urządzenia. Mogą Państwo uniknąć kosztownego przewymiarowania oraz niebezpiecznego niedowymiarowania już na etapie planowania lub weryfikacji wymiarowania.

Często indywidualne okoliczności utrudniają wybór odpowiedniego rozwiązania. PSS zawiera otwartą bibliotekę, w której można w prosty sposób zapisywać szczegółowe dane dedykowanych podzespołów. Dzięki temu możemy obsłużyć pełen zakres możliwych zastosowań i rozwiązań do zarządzania ciepłem, ponownego chłodzenia i sygnalizacji.

Oprogramowanie PSS jest dostępne jako aplikacja online lub w formie do pobrania pod adresem www.pfannenberg.com/pss

Wybór preferowanej metody zarządzania ciepłem w oparciu o warunki środowiska.